>‘Burgernet leidt tot snellere na diefstel of inbraak ’

De Ronde Venen – ‘Meewerken aan veiligheid’ en ‘de politie een handje helpen’. Dat zijn de twee meest genoemde redenen waarom inwoners deelnemen aan Burgernet. Twee derde van de inwoners noemt als voordeel dat met Burgernet ‘Inwoners, politie en gemeente samen werken aan veiligheid’. Als ander voordeel van Burgernet wordt genoemd dat er ‘sneller actie wordt ondernomen bij diefstal, inbraak, doorrijden na aanrijding en beroving’. Dat blijkt uit een onderzoek: In totaal hebben een kleine 500 inwoners deelgenomen, naar rato gelijkelijk verspreid over de verschillende kernen. 99 procent van de ondervraagden kent Burgernet minimaal van naam. Meer dan de helft (53%) is goed bekend met Burgernet. De helft van de ondervraagden neemt deel aan Burgernet, waarvan drie op de vier meer dan twee jaar. Het onderzoeksverslag is gepubliceerd op www.derondevenen.nl > leven en werken > mijn invloed in de buurt >inwonerpanel. Aanmelden voor Burgernet kan via de website www.burgernet.nl/aanmelden, deelnemers dienen minimaal 16 jaar te zijn. Je kunt je registreren op meerdere adressen, bijvoorbeeld op het werk- en woonadres.