Burgemeester Divendal wil nog verder

De Ronde Venen – Burgemeester Maarten Divendal wil graag langer burgemeester van De Ronde Venen blijven. Dat heeft hij de gemeenteraad en de Commissaris van de Koning laten weten. Zijn benoemingstermijn loopt in november van dit jaar af.

Maarten Divendal (64) is sinds november 2011 burgemeester van De Ronde Venen. In 2017 is hij herbenoemd tot 22 november 2023. De Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht heeft hem daarom gevraagd of hij herbenoemd wil worden. “Ik heb de vraag van de Commissaris positief beantwoord’, schrijft Divendal aan de gemeenteraad, ‘en ben graag beschikbaar voor een volgende periode’.

‘Burgemeester zijn van De Ronde Venen is een hele mooie baan en met veel plezier blijf ik vanuit mijn rol een bijdrage leveren aan al het goeds in deze prachtige gemeente. Daar wil ik me met volle energie, samen met de gemeenteraad, het college, de ambtelijke organisatie, inwoners, bedrijven en organisaties in de gemeente voor blijven inzetten’, schrijft de burgemeester.

Eerste stap

Door aan te geven dat hij graag langer burgemeester van de gemeente wil blijven, is een eerste stap gezet in zijn herbenoeming. De komende periode neemt de Commissaris van de Koning hierover contact op met de gemeenteraad en wordt vanuit de gemeenteraad een vertrouwenscommissie samengesteld. Deze spreekt met de burgemeester en doet een aanbeveling aan de gemeenteraad. Als de raad hiermee instemt, wordt deze naar de Commissaris van de Koning gestuurd. De Commissaris zendt de aanbeveling, inclusief zijn advies, naar de minister van Binnenlandse Zaken. De minister draagt vervolgens de burgemeester voor herbenoeming voor bij de Koning.