Bouwen aan weerbaarheid en zelfvertrouwen

De Ronde Venen – In samenwerking met de Gemeente organiseert Stichting Samen Sterk voor Kinderen de Sta Sterk training. De lessen vinden plaats op woensdagmiddag van 16.00 – 17.30 en zijn voor kinderen van 8 t/m 12 jaar en starten op 3 april in Vinkeveen. Deze training is bedoeld voor kinderen die niet sociaal vaardig, weerbaar of faalangstig zijn of te maken hebben met het pestprobleem. Kinderen die baat hebben bij het aanleren van een sterke houding, zodat zij zich zekerder voelen en bijvoorbeeld meer durf ontwikkelen zijn welkom. 

Handvatten
In de lessen krijgen de kinderen praktische handvatten om hun gedrag te veranderen. “De kinderen leren opkomen voor henzelf door het eigen maken van Sta Sterk punten tijdens het werken met spel, gesprek, opdrachten en toneel. De afwisselende huiswerkopdrachten, die kinderen samen met hun zelfgekozen supporters oppakken, zorgen ervoor dat het geleerde beter beklijft. Na de training staan kinderen steviger in hun schoenen en beschikken over meer zelfvertrouwen. Andere klachten nemen af en ze worden niet meer gepest of veel minder als daar sprake van is. “Aldus Mirelle Valentijn, Sta Sterk trainer in de gemeente de Ronde Venen.

Ouders
De training bestaat uit tien bijeenkomsten van 1,5 uur. Ook ouders worden bij de training betrokken via de intake en twee informatiebijeenkomsten. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor meer informatie over de trainingen en aanmelden kun je kijken op: https://www.servicepuntderondevenen.nl/regeling/trainingen-voor-kinderen Kinderen kunnen doorlopend worden aangemeld voor de trainingen die worden georganiseerd voor kinderen van 4 tot 12 jaar.