Bouw woon-zorgcomplex in Mijdrecht stap dichterbij

Mijdrecht – Het college van Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen heeft ingestemd met de projectomgevingsvergunning voor het woon-zorgcomplex aan de Dorpsstraat 75 in Mijdrecht. Op deze locatie, bekend als het voormalige terrein van bejaardentehuis Nieuw Avondlicht, wordt een nieuwe zorginstelling gerealiseerd: de Zonnehof. Dit complex bestaat uit 29 zorgappartementen en 45 verpleegplekken.
Tegen het bouwplan voor De Zonnehof zijn 27 bezwaren zienswijzen. Naast opmerkingen over onder meer de situering van de nieuwbouw en de hoogte van het pand, had een groot deel van de bezwaren betrekking op de parkeergelegenheid in het centrum. Naar aanleiding van deze bezwaren heeft de gemeente in samenspraak met initiatiefnemers van het project afgesproken in totaal 41 parkeerplaatsen aan te leggen, dertien meer dan in het oorspronkelijke plan. De indieners van de bezwaren zijn over deze aanpassing persoonlijk geïnformeerd. Het besluit tot verlening van de vergunning ligt tot en met 15 september 2017 ter inzage.