Bevrijdingsvuur ontstoken in Wilnis dorp

 

Wilnis. Waar bij de Dodenherdenking in Wilnis ’s avonds veel mensen op de been waren, bleek die belangstelling bij het ontsteken van het bevrijdingsvuur op 5 mei duidelijk minder. Rond negen uur in de ochtend hadden zich slechts weinig belangstellenden verzameld op het voorterrein bij de Ontmoetingskerk in de Dorpsstraat om daar de 11 estafettelopers van de gemeente De Ronde Venen te verwelkomen die het Bevrijdingsvuur uit Wageningen hadden opgehaald. Dat is toch wel jammer.  De lopers hadden om beurten gelopen en daarbij in totaal een afstand van 72 km afgelegd. Een hele prestatie. Na een korte toespraak werd met de toorts van het ‘Wageningenvuur’ door burgemeester Maarten Divendal samen met een van de lopers het vuur in de ‘Bevrijdingsvuurschaal’ ontstoken. De locatie van het Bevrijdingsvuur was op die plaats gekozen omdat de meeste activiteiten die te maken hadden met de feestelijkheden die dag zich vanuit dit centrum in het dorp afspeelden. Vervolgens konden degenen die de avond daarvoor de tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog in De Roeping aan de Kerkstraat 12 nog niet hadden gezien, deze bezoeken.