Beloftes gemeente aan bewoners de Kwikstaart niet nagekomen

Mijdrecht – In de Mijdrechts wijk Twistvlied, aan de Kwikstaart, stond dertig jaar de RK Baasisschool ‘Twistvlied’. In 2010 werd de school opgeheven en toen volgde een periode van ruim tien jaar leegstand. In de tussentijd werd het gebouw gebruikt als decor voor de populaire tv-serie ‘De Luizenmoeder’. Pas in 2021 zag de gemeente kans er 50 kleine startersappartementen te laten bouwen. De helft daarvan huur, de ander helft is koop. Alle bewoners werden – ondanks eerder opgewekte verwachtingen – voor oplevering onverwachts geconfronteerd met sterk verhoogde koop- en huurprijzen.

Het nieuwbouwcomplex – met de straatnaam ‘Ooievaar’ – staat midden in een dichtbebouwde wijk, met voornamelijk eengezinswoningen aan doodlopende straten. Het is een rustige, kindvriendelijke omgeving, met veel groen. Aan de westkant grenst de locatie aan een woonwijk met vooral rij- en hoekwoningen en geschakelde huizen. Aan de zuidkant grenst de nieuwbouw aan de Veenhartkerk en multicultureel centrum Hakyol.

Afgesproken
Met de bewoners van de Kwikstaart is destijds afgesproken dat de toegang naar het nieuwe woon-complex zou worden ontsloten via de Grutto. Aan een klankbordgroep van bewoners is ook toegezegd dat aan het uiteinde van de Kwikstaart een haagplanting zou komen. Zo zouden de bewoners van de Kwikstaart gegarandeerd gevrijwaard worden van allerlei verkeersbewegingen naar het nieuwe wooncomplex. De betreffende doodlopende straat kent – net als veel andere straten in de wijk – een groot parkeerprobleem. Vanaf begin jaren ’80, toen de wijk werd gebouwd, is door de gemeente onvoldoende rekening gehouden met de stijgende parkeerdruk op de openbare weg. 

De beloftes van gemeente en bouwontwikkelaar zijn tot nu toe niet nagekomen. Sinds het begin van de bouwperiode rijden allerlei leveranciers via de Kwikstaart. Het wooncomplex aan de ‘Ooievaar’ is inmiddels opgeleverd en bewoond. Dit heeft al geleid tot beschadigde plantsoenvoorzieningen. Herhaaldelijk worden de auto’s op de Kwikstaart door besteldiensten en bezoekers van de nieuwe woningen. De gemeente heeft duidelijk laten merken geen enkele regie over de problematiek te hebben en echte oplossingen blijven nog steeds uit. 

IJzerdraadje
Als eerste ‘maatregel’ is een dun ijzerdraadje gespannen op de plek waar de haag moet komen. Zelfs met een nagelschaar lijkt het weinig inspanning te kosten om die amateuristisch geplaatste versperring door te knippen. Dat gebeurde veelvuldig. Ook platgetrapte struikjes zijn het gevolg van de onwil of ondeskundigheid bij de uitvoering. Het gaat immers om het beoogde doel. Diverse keren is door bewoners aan de gemeente gevraagd om serieuze maatregelen te nemen. Het antwoord is dan dat het tijd kost om autonavigatiesystemen te voorzien van actuele gegevens. Onvermeld blijft wanneer die wijziging is aangemeld. De gemeente weet namelijk al meerdere jaren van de zelfgemaakte afspraken over de aanrijdroute.

Welk beleid is van toepassing en onder wie valt in deze situatie toezicht en handhaving? Het lijkt er sterk op dat buiten het zicht van omwonenden vooral een ‘afschuifsysteem’ op volle kracht draait.

Na een lange periode van ergernis en veelvuldig klagen bij de gemeente, over allerlei soorten ongenoegens over de uitvoering van diverse bouwwerkzaamheden, kwam eerder deze maand enige actie. Enkele welwillende ambtenaren verschenen ter plekke om een schouw houden. Tijdens hun rondgang bij het terrein van de ‘Ooievaar’ en de Kwikstaart viel op te maken dat er iets zou moeten gebeuren aan de situatie. 

Houten plank
Als alternatieve afscheiding zijn eind vorige week langere palen in de grond geslagen. Over diezelfde, onverklaarbare lengte van het dunne ijzerdraadje is nu een houten plank bevestigd aan de palen. Staat die twijfelachtige constructie inderdaad op gemeentegrond? Wat wel vast staat is dat het nieuwe bouwsel vooral schots en scheef oogt. Is dit de zoveelste oplossing die er veel van weg heeft door beunhazen bedacht te zijn? Valt het hek onder modernistische gemeente-architectuur? Of is het prutswerk dat namens de bouwaannemer is geplaatst? Wie heeft hierover de regie? De gemeente mag het zeggen. Waarom is de lelijke houten constructie aan de zijde van de Kwikstaart geplaatst en niet meer op het terrein van de ‘Ooievaar’, zodat de bewoners van de Kwikstaat eindelijk eens kunnen gaan aankijken tegen de beloofde groene haag? 

Het is wachten op een heldere uitleg over ‘echte sturing’ en roluitoefening als betrouwbare overheid. Dan kan de gemeente vast wel vertellen hoe buurtbewoners het gevoel kunnen terugkrijgen dat de gemeente er is voor de inwoners en dat gemaakte afspraken met inwoners worden nagekomen. Of is slechte participatie voor de gemeente meer dan genoeg? Tot nu toe lijkt het erop dat het plaatselijk bestuur omwonenden in het ootje neemt. Gaat zoiets per ongeluk? Ergert u zich ook aan situaties in uw woonomgeving? Laat het de redactie dan weten.