Atelier de Kromme Mijdrecht is verhuisd

Mijdrecht – Atelier de Kromme Mijdrecht verlaat gebouw de Hoeksteen aan de Eendracht, dat te zijner tijd plaats moet maken voor een nieuwbouwproject. Het nieuwe atelier bevindt zich in het voormalige schoolgebouw van OBS De Trekvogel aan de Karekiet 49 in Mijdrecht.

Het AKM deelt het gebouw met  Leerwerkplaats De Ronde Venen van Tympaan-De Baat, De Voedselbank en Inloophuis ’t Anker. Het AKM zal beschikken over een atelierruimte, met het voor kunstenaars ideale noorderlicht. Als op 2 september de teken- en schildercursussen van seizoen 2019-2020 weer van start gaan, dan zal dat al in het nieuwe gebouw zijn.  

Het huidige schoolplein zal worden omgebouwd tot parkeerterrein. Speeltoestellen worden verwijderd of verplaatst, evenals een fietsenstalling. Het parkeerterrein krijgt een gereserveerde plaats voor de vrachtauto van de Voedselbank en verder zullen er plaatsen worden gecreëerd voor 30 auto’s en een aantal fietsen. Het is de bedoeling dat de gebruikers van het gebouw op dit parkeerterrein gaan parkeren. Het parkeerterrein is een publieke ruimte; ook buurtbewoners kunnen er parkeren. Dat is vooral ‘s avonds en in de weekenden relevant. 

Zoals in de gemeenteraad is besloten zal het gebouw ook een publieke functie krijgen. Bewoners van de wijk kunnen namelijk bij activiteiten worden betrokken. Dat is voor het eerst het geval op Burendag, op 28 september. Het gebouw is dan voor de buurtbewoners en andere belangstellenden opengesteld. Tijdens diverse festiviteiten zullen op die dag de wijkbewoners met de vier organisaties, die het gebouw gebruiken, kennis kunnen maken.