Samenwerking UMC en Amstelland op spoedzorg

Amstelland – Patiënten met een niet-complexe aandoening die binnenkomen op de spoedeisende hulp (SEH) van Amsterdam UMC kunnen na onderzoek of eventuele behandeling worden overgedragen aan de Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen. Hierover zijn in een overeenkomst afspraken gemaakt tussen beide ziekenhuizen en zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid. De overgedragen patiënten hebben zo toegang tot de voor hen meest geschikte zorg, terwijl Amsterdam UMC hierdoor ruimte krijgt voor patiënten die complexe zorg nodig hebben.

De komst van de SEH-patiënten naar Ziekenhuis Amstelland is een eerste uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst die beide ziekenhuizen en zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid in december 2018 tekenden. Het doel: met elkaar de medisch specialistische zorg in de regio versterken. In de zomer zullen ook afspraken volgen over de behandeling van neurologische patiënten uit Amsterdam UMC door Ziekenhuis Amstelland.

Voor Ziekenhuis Amstelland draagt het extra aanbod van patiënten bij aan de strategie die de huidige Raad van Bestuur heeft ingezet voor een toekomstbestendig ziekenhuis in de regio. Amsterdam UMC krijgt door de overheveling van basiszorg naar Ziekenhuis Amstelland meer capaciteit voor zorg aan hoog-complexe patiënten.