Aanpassingen nodig voor uitbreiding recreatie in De Hoef

De Hoef – Aan Oostzijde 119 in De Hoef bevindt zich ‘De Groene Hart Camping’. Wethouder Zevenhuizen (RVB) wil namens het college van burgemeester en wethouders het huidige bestemmingsplan aanpassen, zodat het recreatiebedrijf kan uitbreiden. Dat zou passen in het gemeentelijk beleid. Volgens de gemeente wordt zo ingespeeld op de vraag naar vitale recreatieparken en recreatiewoningen. Met de groei worden 40 campingplaatsen en 21 recreatieappartementen toegestaan. Daarvoor zijn dan wel aanpassingen nodig zijn. 

Ruimtelijke kwaliteit
Het college van B & W gaf hoog op over de ruimtelijke kwaliteitswinst van het eigen voorstel. Met het verdwijnen van de bedrijfsmatige uitstraling van de locatie zou die ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Door multifunctionele ruimtes te verhuren zou ook worden bijgedragen aan de plaatselijke economie. Om het nieuwe bestemmingsplan mogelijk te maken zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en uit de uitkomsten zou zijn vastgesteld dat door het plan “geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten.” Er zou zelfs geen milieueffectrapportage (MER) nodig zijn. 

Meerdere waarheden?
Het jubelverhaal van de wethouder leidde voorafgaand aan de raadsvergadering al tot kritiek. De omvang en de groei van het geplande recreatieproject zou te groot zijn. Bovendien zou er – anders dan de wethouder voorspiegelde – slechts één gesprek zijn geweest met bezwaarmakers, dat bovendien helemaal niet het karakter van ‘mediation’ had en vervolgens eerst ook niet was opgenomen in het dossier over het bestemmingsplan dat ter inzage had gelegen. Op verzoek gebeurde dat pas in de finale versie. 

Nu al zonder vergunning
Ook zou uitgegaan zijn van verkeerde aannames bij het verkeersonderzoek. Daarnaast zou uit gemeentelijke stukken vast te stellen zijn dat voor een aantal al aanwezige campingplaatsen helemaal geen vergunning is en dus in strijd met de regels waren geplaatst. Ook zou de wethouder hebben nagelaten in te gaan op bestaande zorgen over de toename van geluid. Verschillende metingen zouden onduidelijk zijn in de gepresenteerde resultaten over geluid en geur. Naast de verwachte verkeerstoename en twijfels over een goede milieunormering zou er geen zekerheid zijn over een daadwerkelijk toezicht op en handhavend optreden tegen eventuele illegale bewoning.

“Te veel open eindjes”
Voor de fractie van Ronde Veen Belang (RVB) was een en ander aanleiding om bij het vaststellen van de agenda tijdens de raadsvergadering van 30 mei een opmerkelijk voorstel te doen. Fractiewoordvoerder Tom Hoefs (RVB) stelde voor de bespreking van het onderwerp alsnog van de agenda te halen en dus niet te behandelen. Raadslid Tom Hoefs: “Het idee is goed, maar helaas zijn er zorgen over de invulling en uitwerking.” Hoefs noemde de massaliteit, de toenemende verkeersdrukte, de geluidsoverlast, het risico van permanente bewoningen, zei dat het bewuste verkeersonderzoek niet op een representatief moment was uitgevoerd. “Te veel open eindjes en de uitwerking laat te wensen over. Er is te veel twijfel om een goede en evenwichtige afweging te maken.” Het onderwerp wordt opnieuw besproken in een commissievergadering.

Links op de foto: Wethouder Zevenhuizen. Zijn jubelverhaal leidde voorafgaand aan de raadsvergadering al tot kritiek. Rechts op de foto: Raadslid Tom Hoefs: “Het idee is goed, maar helaas zijn er zorgen over de invulling en uitwerking.” Beide foto’s: Gemeente De Ronde Venen.