Aanbeveling herbenoeming burgemeester Uithoorn

Op 20 mei loopt de eerste termijn van de burgemeester van Uithoorn, mevrouw Oudshoorn-Tinga (43) af. De gemeenteraad van Uithoorn heeft inmiddels de aanbeveling tot herbenoeming goedgekeurd. Eerder was Oudshoorn-Tinga bestuurder en voorzitter van de Rotterdamse deelraad Feijenoord. Als de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de aanbeveling van de gemeenteraad overneemt, blijft burgemeester Oudshoorn-Tinga ook na 20 mei 2016 de burgemeester van Uithoorn