Onderzoek woonruimte voor ‘nieuwe Nederlanders’ verloopt voorspoedig

De Ronde Venen – Het project Spoedwoning richt zich op het realiseren van huisvestingsmogelijkheden voor vergunninghouders ( vluchtelingen die reeds een status hebben en in Nederland mogen blijven) en reguliere starters (en andere woningzoekenden) met als doel de druk op de lokale woningvoorraad weg te nemen. Momenteel onderzoekt de gemeente op vijf locaties de haalbaarheid van deze huisvestingsmogelijkheden. De onderzoeken richten zich op de technische en financiële haalbaarheid en natuurlijk op het draagvlak onder inwoners.
Net als alle andere gemeenten in Nederland is ook de gemeente De Ronde Venen verplicht om vergunninghouders te huisvesten. Dit is geregeld in de Huisvestingswet. Het aantal te huisvesten vergunninghouders wordt de taakstelling genoemd. Inmiddels is de taakstelling voor de eerste helft van 2016 bekend. Deze is vastgesteld op 51 en ligt in lijn met de verwachte verhoging.
De gemeente is inmiddels vergevorderd met het onderzoek naar de haalbaarheid om op de Stationslocatie wel of niet, en zo ja onder welke condities (tijdelijke) woningen te realiseren voor vergunninghouders en woningzoekenden. Het uitgangspunt voor het onderzoek is de realisatie van twintig tot tachtig wooneenheden, variërend in grootte voor één tot vier personen. Buiten de Stationslocatie onderzoekt de gemeente ook: Amstelkade 63-65 in Amstelhoek, restlocatie Grutto in Mijdrecht, Raadhuislaan 25 tot 45, en de Noodlakalen PMG in Abcoude. Voor meer over deze locaties lees de Nieuwe Meerbode woensdag 17 februari