Politieke aandacht voor vliegtuigbergingen

Politieke aandacht voor vliegtuigbergingen

Aalsmeerderbrug – In de afgelopen maanden hebben De Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945 (ARG) en de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO) intensief contact gehad met een aantal Kamerleden om het bergen van in de Tweede wereldoorlog neergekomen vliegtuigen op de politieke agenda te krijgen. De kern van de boodschap is dat de slachtoffers van deze gecrashte toestellen recht hebben op een waardige en herkenbare rustplaats.

Uit eigen ervaring weten CRASH en ARG dat de berging van deze vliegtuigen voor nabestaanden zeer belangrijk is om zo het gevoel van gemis te kunnen afsluiten, ook na soms meer dan 70 jaar na de crash. CRASH heeft diverse voorbeelden die dit belang illustreren en het streven naar het bergen van de wrakken onderschrijvt. Beide musea willen zich daarom blijvend sterk maken voor het bergen van de gecrashte vliegtuigen, het identificeren van de bemanning en het informeren van de nabestaanden.

Nationaal bergingsprogramma

In Den Haag hebben het CDA en de ChristenUnie gepleit voor meer inspanning van de overheid om de nog resterende vliegtuigwrakken boven de grond te halen. In die wrakken bevinden zich vermoedelijk nog slachtoffers.  Men wil de daarbij behorende financiële lasten niet alleen bij de gemeenten leggen. Deze hebben doorgaans andere prioriteiten. Er moet een nationaal bergingsprogramma komen om de laatste vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog te bergen. Coalitiegenoten CDA en ChristenUnie willen dat het Rijk dat volledig gaat betalen omdat dat “recht doet aan de soldaten die hun leven gaven voor onze vrijheid.”

Samenwerken

De Stichting CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ‘40-‘45 en de Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945 onderschrijen dit initiatief van Aircraft Recovery Group 1940-1945 (ARG) en De Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO) volledig. CRASH en ARG hebben in Mei 2013 afgesproken op zoveel mogelijk fronten nauwer te gaan samenwerken. Meer informatie: Peter de Raaf voorzitter@crash40-45.nl of Johan Graas johangraas@hotmail.com.