Nieuw raadsbesluit Uithoorn voor DUO plus regelingen

Nieuw raadsbesluit Uithoorn voor DUO plus regelingen

 

Uithoorn. Nu de gemeenteraad van De Ronde Venen eind november heeft besloten om voorlopig niet deel te nemen aan de samenwerking in het kader van de zogeheten DUO-plus regelingen met de gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen, heeft de gemeente Uithoorn een nieuw voorstel aan de raad gestuurd omdat het financiële plaatje nu andersd wordt. Immers waren er eerst vier gemeenten die de kosten gezamenlijk moesten dragen. Nu zijn dat er drie. Men kan dus eerder spreken van een ’Triootje’. Donderdagavond 8 januari was er slechts een korte vergadering voor nodig van de gemeenteraad om het nieuwe voorstel van het college te accepteren. In feite gaat het daarbij om de hogere kosten voor het aangaan van een bredere ambtelijke samenwerking met de twee andere gemeenten, onder meer op het gebied van ICT (informatisering en automatisering). Daarvoor moet een nieuw krediet beschikbaar worden gesteld. Het plan is dat de samenwerking op 1 januari 2016 van start gaat. Als de voorbereidingen daarvoor allemaal vlot verlopen zou dit kunnen. Mocht De Ronde Venen alsnog op de inmiddels rijdende ‘ambtelijke ’trein willen springen, dan zal men daar niet te lang mee moeten wachten omdat het anders steeds moeilijker wordt in het project te integreren. Bovendien worden de kosten die ermee gemoeid zijn steeds hoger voor de talmende gemeenteraad, zo liet een woordvoerder van het CDA in de Uithoornse raad weten.

Meer over dit onderwerp leest u in de Nieuwe Meerbode van woensdag 14 december.