Mantelzorgers in regio zijn miljoenen waard!

Amstelland – Uit onderzoek blijkt dat de waarde van alle uren mantelzorg per gemeente in de miljoenen loopt. Voor de regio Amstelland-Haarlemmermeer is dit minimaal 272 miljoen (Aalsmeer boven de 60 miljoen). Ook is berekend wat het kost als alle mantelzorgers in de regio hun werk neerleggen. Dan zou dat de regio 610 tot 836 miljoen euro kosten (in Aalsmeer zo’n 80 miljoen). Dit blijkt uit onderzoek van MantelzorgNL uitgevoerd door onderzoeksbureau Ecorys.

In maart van dit jaar werden de maatschappelijke kosten en baten van de totale inzet van alle mantelzorgers in Nederland becijferd. In totaal besteden zo’n 5 miljoen mantelzorgers in Nederland (in Aalsmeer 9.300) ongeveer 1,5 miljard uur aan mantelzorg. Opgeteld met de kosten die mantelzorgers maken, zoals reiskosten, vertegenwoordigt dit een waarde van zo’n 22 miljard euro. Deze landelijke cijfers zijn nu vertaald naar alle afzonderlijke gemeenten. 

Ruim 28.9 miljoen uur

In de regio Haarlemmermeer-Amstelland maken gemeenten gebruik van de diensten van regionale mantelzorgorganisatie Mantelzorg & Meer. In deze gemeenten zijn jaarlijks ongeveer 95.800 mantelzorgers actief, schat MantelzorgNL op basis van onderzoek. In deze regio besteden mantelzorgers ruim 28.9 miljoen uur aan hun mantelzorgtaken. De waarde van die inzet wordt geraamd op tussen 272 en 477 miljoen euro per jaar. De mantelzorgers maken daarnaast ongeveer 33.9 miljoen euro aan kosten om de benodigde hulp en ondersteuning te kunnen bieden. Daarbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld reiskosten.

In de papieren

Als mantelzorgers uit deze regio er massaal mee zouden stoppen en de zorg overgenomen moet worden door zorgprofessionals, loopt dat flink in de papieren. Ecorys schat die kosten tussen de 610 en 836 miljoen euro per jaar. Terwijl de regio vanuit het Rijk bij benadering 2 miljoen euro krijgt voor het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers. Hiermee wordt inzichtelijk wat de verhouding is tussen de enorme waarde die mantelzorgers opleveren én het bedrag dat in mantelzorgers wordt geïnvesteerd.

Gemeentelijke tekorten

Gemeenten hebben de taak om hun mantelzorgers te waarderen en ondersteunen. Bijvoorbeeld door vervangende zorg te regelen, zodat de mantelzorger even vrijaf heeft. Gemeenten krijgen daarvoor geld van het rijk. Dat budget is niet geoormerkt waardoor ze de verdeling van de budgetten binnen de Wmo zelf bepalen. Door gemeentelijke tekorten op het sociaal domein wordt in steeds meer gemeenten op mantelzorgondersteuning bezuinigd. Dat betekent dat er niet altijd wordt uitgegeven wat er voor mantelzorg wordt ontvangen.

Investeren

Over negen maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Lokale politieke partijen worden door Mantelzorg & Meer opgeroepen om de huidige budgetten te handhaven en gezien het maatschappelijk belang zelfs te verhogen en eventuele bezuinigingen op mantelzorg te voorkomen of terug te draaien. Met deze cijfers hoopt Mantelzorg & Meer dat er meer inzicht komt dat mantelzorgers niet alleen gratis handjes zijn, maar dat je ook in mantelzorgers moet investeren om die onschatbare waarde overeind te houden.  De cijfers per gemeente zijn te raadplegen op https://www.mantelzorg.nl/professionals/de-maatschappelijke-waarde-van-mantelzorg/.