Woningen op bedrijventerrein Amstelhoek stap dichterbij

Amstelhoek – Op 3 maart hebben wethouder Rein Kroon (Wonen) en drie projectontwikkelaars een intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van bedrijventerrein Amstelhoek ondertekend. In 2011 heeft de gemeente in overleg met inwoners van Amstelhoek de Structuurvisie Amstelhoek opgesteld. Daarin staat als uitgangspunt dat het bestaande bedrijventerrein Engel in zijn geheel wordt herontwikkeld om woningen te bouwen.

Gemeente De Ronde Venen en de eigenaren van het bedrijventerrein hebben afgesproken dit plan samen verder uit te werken. Belangrijk is dat het stedenbouwkundige ontwerp aansluit op het dorpse karakter van Amstelhoek. Dat betekent dat de voormalige melkfabriek ‘Blantema’ als gemeentelijk monument behouden blijft. Verder is er aandacht voor parkeren en (verkeers)veiligheid. Gemeente De Ronde Venen stelt als voorwaarde dat 45% van de woningen in de sociale sector valt, waar 30% sociale huur- en 15% betaalbare koopwoningen.

Wethouder Rein Kroon is tevreden: “Er is erg veel vraag naar woningen in onze gemeente. Met het tekenen van deze overeenkomst, komt de realisatie van deze ontwikkeling weer een stapje dichterbij.”

Uitwerking ontwerp

De projectontwikkelaars Trebbe, Timpaan en Blantema maken het ontwerp voor de nieuwe woonwijk. Inwoners van Amstelhoek zijn uitgenodigd om zich aan te melden voor een klankbordgroep, waarin zij ideeën inbrengen en advies geven. Naar verwachting is het ontwerp in het najaar gereed.

Bijschrift foto

V.l.n.r. de heer J.  Beijers (Blantema BV) , de heer H. Trebbe (Trebbe projecten), wethouder R. Kroon (Wonen), mevrouw I. de Jong (Timpaan Zuidmeer) en de heer P. Honingh (Blantema BV)