Wijkraad en Raad in vergadering

Aalsmeer – Vanavond, woensdag 18 februari, wordt de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar gehouden van wijkoverleg Stommeer. De samenkomst is in de Parklaan 27 en begint om 20.00 uur. Op de agenda staat het voornemen van de gemeente om de verkeerssituatie in de Sportlaan (zie foto) aan te passen. Er zijn verschillende mogelijkheden geopperd en deze worden besproken. Een daarvan is het instellen van eenrichtingsverkeer, een ander om geen veranderingen aan te brengen. Een idee is dan misschien om gezamenlijk als buurt en in samenwerking met Groei en Bloei meer kleur en fleur te geven aan de ‘remmende’ bloembakken. Verder wordt informatie gegeven over de inspraak van inwoners over Schiphol en de ontwikkelingen worden besproken over het toegezegde onderzoek naar de uitstoot van fijnstof door vliegtuigen. En de werkgroepen gaan de aanwezigen informeren over de herinrichting van de provinciale weg en de Zuiderkerk. Wie bij het wijkoverleg aanwezig wil zijn, wordt verzocht een mail te sturen naar wrstommeer@gmail.com of bel naar 0297-342224.

 

Koopzondag en nieuw vergadermodel

De volgende avond, donderdag 19 februari, wacht de volgende vergadering. De Raad komt bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis vanaf 20.00 uur. Een quickscan wordt gegeven van het gemeentelijk vastgoed, het bestemmingsplan Nieuw-Calslagen staat op de agenda, om vaststelling wordt gevraagd van het programma van eisen voor het project Machineweg (Rooie Dorp) en toestemming wordt gevraagd om de winkeltijdenverordening aan te passen zodat winkels voortaan op zondag van 12.00 tot 20.00 uur open mogen. Ook wordt gesproken over het nieuwe vergadermodel. De behandeling is gericht op vaststelling, zodat deze per 1 maart in werking kan treden.

 

Geheimhouding

Daarna worden twee onderwerpen besproken waarbij geheimhouding gevraagd wordt. Het gaat om de stukken inzake de omgevingsvergunning voor de aanleg van de Middenweg en verwerving van het woonhuis en een deel van het bedrijfsperceel liggende bij de versmalling. En geheimhouding wordt gevraagd op een tweetal bijlagen behorende bij de adviesnota inzake de startnotitie Hornweg 317. De Raad wordt besloten met het vragenkwartier en ingekomen stukken van Aalsmeerse inwoners en instellingen. Belangstellenden worden uitgenodigd op de publieke tribune plaats te nemen.