Wethouders: Middenweg wordt veilig!

Aalsmeer – Het houdt de politieke gemoederen flink bezig, de ontsluiting bij de Middenweg en alle perikelen er omheen. Het zaait verdeeldheid in het al niet zo warme klimaat in politiek Aalsmeer. Door het college is uitleg gegeven over de stand van zaken aan de fracties. Geheimhouding is gevraagd vanwege de rechtzaak die loopt. De oppositie vindt dat het te lang duurt en de partijen vinden dat de inwoners meer informatie zouden moeten krijgen. PACT, HAC en de VVD beleggen een eigen bijeenkomst (vandaag, dinsdag om 16.00 uur in het gemeentehuis). De coalitiepartijen reageren enigszins geïrriteerd en ook het college is niet blij met dit initiatief. In een brief aan alle leden van de raad benadrukt het college nog eens de afgesproken geheimhouding omdat de zaak nog onder de rechter is. Het college wil niet op de stoel van de rechter gaan zitten en vraagt zich in het schrijven af of het wenselijk en verstandig is om een dergelijke ‘hoorzitting’ in dit stadium van het proces te organiseren. Gisteren (maandag), kwamen de wethouders Gertjan van der Hoeven en Ad Verburg enige duidelijkheid geven. De gemeente hoopt dat de voorzieningenrechter snel tot een uitspraak zal komen. “Wanneer de voorlopige voorziening wordt opgeheven, kan de gemeente met de aanleg van de Middenweg starten.”  De nieuwe aansluiting met de nieuwe N201 wordt volgens de wethouders een veilige verbinding met een wegbreedte van liefst 7.90 meter (te vergelijken met de Lakenblekerstraat) en links en rechts aparte fietsstroken. De brug gaat vervangen worden door duikers. “Het kost tijd”, zegt wethouder Van der Hoeven tot slot, “maar het wordt uiteindelijk een mooie en veilige verbinding.” De VVD is er trouwens vanmiddag niet meer bij (zie eerder persbericht). Namens het college zal een vertegenwoordiging als toehoorder bij de (openbare) bijeenkomst zijn. Donderdag meer in de papieren Meerbode!