Werkgroep Fair Trade Gemeente aan de slag

Aalsmeer – Op woensdagavond 11 maart was een kleine, enthousiaste groep belangstellenden aanwezig in het gemeentehuis voor de presentatie over Fair Trade Gemeenten. Hans van Kessel van de Werkgroep Fair Trade Gemeente De Ronde Venen gaf aan de hand van een duidelijke en informatieve presentatie de stappen die geleid hebben tot de titel Fair Trade Gemeente voor De Ronde Venen. De criteria om te voldoen aan de norm Fair Trade Gemeente zijn helder omschreven en hangen af van het aantal inwoners van de betreffende gemeente. Als start moet de ‘gemeente’ aangemeld worden bij de landelijke organisatie ‘Fair Trade Gemeenten’, zodat een werkgroep kan starten. Vervolgens moet het gemeentebestuur zich uitspreken voor een Fair Trade Gemeente en Fair Trade producten, zoals bijvoorbeeld koffie en thee, gebruiken. Het beleid moet dus Fair Trade zijn in het gemeentehuis. Ook zes supermarkten in de gemeente dienen een aantal Fair Trade artikelen te gaan verkopen. Verder moet er een wereldwinkel in de gemeente zijn, twee vrijetijds en/of recreatiebedrijven (jachthavens) en vier horeca gelegenheden, die Fair Trade producten gebruiken, evenals vier lokale bedrijven en acht maatschappelijke organisaties de Fair Trade koffie, thee en suiker gebruiken. De Doopsgezinde Gemeente kerk is er in ieder geval al één, deze kerk is immers al Fair Trade kerk. Natuurlijk worden er activiteiten verwacht, zowel van de Werkgroep Fair Trade Gemeente Aalsmeer als van de Wereldwinkel Aalsmeer, die al vele jaren ‘Eerlijke Handel’ drijft. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is ook nog een item. Gelukkig zijn er in de gemeente Aalsmeer al veel bedrijven die op deze wijze hun onderneming runnen.

Om dit allemaal te bereiken zijn er uiteraard mensen nodig om dit uit te voeren. Staat u achter ‘Eerlijke handel’ en wilt u zich hiervoor inzetten? Meldt u dan aan bij contactpersoon Betty Kooij via e-mail: jbkooij@kabelfoon.nl of bel 0297-321509. Gedacht wordt vooral aan mensen uit het bedrijfsleven en jongeren. Uiteraard doet u het niet voor uzelf, maar voor de mensen in de ontwikkelingslanden om zo een beter leven voor hen te bereiken en bijvoorbeeld de kinderen naar school te kunnen laten gaan.