Voorlopig geen opvang vluchtelingen in de Bloemhof

Aalsmeer – Er zijn nieuwe ontwikkelingen aangaande de crisisnoodopvang van vluchtelingen. In Aalsmeer heeft het college besloten sporthal de Bloemhof beschikbaar te stellen voor opvang van maximaal drie dagen. De kans dat de sporthal voor crisisopvang wordt ingezet, is inmiddels heel klein. “Het COA geeft aan dat de behoefte aan opvang nog steeds zeer groot is. Om echter te voorkomen dat vluchtelingen steeds opnieuw worden verplaatst, verzoekt zij gemeenten andere locaties dan sporthallen beschikbaar te stellen waar vluchtelingen minimaal drie dagen en liever langere tijd kunnen verblijven”, zo laat burgemeester Jeroen Nobel alle leden van de gemeenteraad weten in een  brief namens het college van burgemeester en wethouders. “De mogelijkheid dat een beroep op de Bloemhof wordt gedaan, lijkt daarmee voorlopig van de baan. Omwonenden en gebruikers van de Bloemhof zal ik over deze nieuwe situatie informeren.”

De gemeente inventariseert op dit moment of er in Aalsmeer locaties zijn waar vluchtelingen langere tijd kunnen verblijven. “Als er duidelijkheid over deze locaties is, zal ik dit aan u voorleggen. Vervolgens is het aan het COA of zij gebruik wenst te maken van een mogelijk Aalsmeers aanbod”, gaat Nobel in zijn schrijven verder.

Hij laat tot slot weten het belangrijk te vinden dat de gemeenteraad op de hoogte wordt gehouden van de stand van zaken. “Uiteraard informeer ik u over nieuwe ontwikkelingen.”