Voorbereidend werk voor Uithoornlijn gestart

Uithoorn – Hoewel de daadwerkelijke bouw van de Uithoornlijn pas in 2021 start, vinden er al verschillende voorbereidende werkzaamheden plaats. Zo vraagt Dura Vermeer een omgevingsvergunning aan en voert de aannemer komende periode bodemonderzoeken en metingen uit. Daartoe vinden kap- en snoeiwerkzaamheden plaats op de spoordijk. Daarnaast worden kabels en leidingen verlegd.

Dura Vermeer werkt op dit moment het ontwerp van de Uithoornlijn en de bijbehorende planning uit. Om tot het juiste ontwerp te komen, vinden er komende periode verschillende bodemonderzoeken en metingen plaats in het Amstelveense deel van het tracé (tussen de N201 en de J.C. van Hattemweg) en op de spoordijk vanaf de Randweg tot aan de aansluiting op de busbaan.

Verwijderen groen

Om het uitvoeren van de bodemonderzoeken mogelijk te maken, wordt het groen op de spoordijk verwijderd. Dit gebeurt na de schoolvakantie en buiten het broedseizoen. Het project is in gesprek met de gemeente op welke manier het verwijderde groen in de omgeving gecompenseerd kan worden. Omwonenden van de spoordijk ontvangen per brief informatie over deze werkzaamheden.

Verleggen kabels en leidingen

Om huishoudens en bedrijven te voorzien van gas, water en licht liggen er veel kabels en leidingen in de grond in en rond Uithoorn. Een deel van deze ondergrondse infrastructuur doorkruist het toekomstig tracé van de Uithoornlijn. Tot eind dit jaar wordende cruciale kabels en leidingen verlegd. Dura Vermeer start eind 2020 met de inrichting van een werkterrein en de aanleg van een bouwweg naar dit werkterrein vanaf de Zijdelweg. Op het werkterrein, dat achter de bestaande bedrijfslocaties nabij de oprit van de N201 richting Mijdrecht komt te liggen, komen bouwketen te staan en vindt opslag van grond, bouwmateriaal en –materieel plaats.

Verplaatsen bushalte

Om een soepele doorstroming van zowel de tram als de bus in de toekomst mogelijk te maken, wordt de huidige bushalte Burgemeester Kootlaan verplaatst richting de kruising met de Faunalaan. Naar verwachting vindt de aanleg van de nieuwe halte in het voorjaar van 2021 plaats. Directe omwonenden van de nieuwe halte worden apart geïnformeerd over de definitieve locatie van de bushalte.