Voor het eerst: Online op Bindingkamp

Aalsmeer – Voor het eerst in de geschiedenis van de Bindingkampen maakte de kampcommissie dit jaar het verdrietige besluit de zomerkampen niet door te laten gaan wegens het coronavirus. Om toch nog het kampgevoel te kunnen ervaren, heeft het BEAU (Bindings Eigen Activiteiten Unit) Bindingkamp 2020 de Corona Editie opgezet. Van 4 tot en met 19 juli is er elke dag een activiteit of challenge te vinden via de Instagram, Facebook en Twitter van de Binding, waar jong en oud, kampganger of niet, aan mee kunnen doen. Zo zijn de kampen al ‘uitgezwaaid’ door middel van afscheidsgroeten met stoepkrijt, kon de favoriete kampmaaltijd met elkaar gedeeld worden en heeft de eerste online Bonte Dag in de geschiedenis plaatsgevonden. 

Kampmaaltijd

Daarnaast is er op zaterdag 18 juli een kampmaaltijd af te halen bij de Binding. Voor 7,50 euro per portie kan genoten worden van een heerlijke andijviestamppot, gemaakt door een echte kampkok. De opbrengst komt ten goede aan het werk van de Binding. Opgeven voor deze bijzondere maaltijd kan tot en met 17 juli door te mailen naar beau@debinding.nl. Geef hierbij aan hoeveel porties u wilt en hoe laat u de stamppot wilt komen ophalen. Meer informatie over de kampmaaltijd en alle kampactiviteiten die nog op de agenda staan, zijn te vinden via de social media pagina’s van de Binding! 

‘Kringen’ in najaar

Met deze twee digitale kampweken is de start ingeluid van meer (digitale) activiteiten vanuit de Binding. Het BEAU is, samen met het bestuur en de kampcommissie, hard bezig met een activiteitenprogramma voor dit najaar, waarin ook de oude bekende ‘kringen’ weer een plek zullen gaan krijgen. Houd de website en sociale media kanalen in de gaten voor meer informatie over dit programma. 

Meedenken

Verder is het bestuur in samenspraak met vrijwilligers uit verschillende commissies bezig om de Binding vorm te geven nu het gesubsidieerde tienerwerk geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden. Er wordt gesproken over nieuwe commissies en een andere samenstelling van het bestuur. Ook hier zal in de loop van het najaar meer over bekend gemaakt worden. Vind u het leuk om hierover mee te denken of op een andere manier een bijdrage te leveren aan het werk van de Binding? Verschillende commissies (archief, PR, fondsenwerving) zijn nog op zoek naar enthousiaste leden en ook het bestuur is nog op zoek naar versterking. Geïnteresseerd of wil je meer informatie? Dan kun je contact opnemen via info@debinding.nl.