Volop ideeën voor aantrekkelijker Aalsmeer

Aalsmeer – Volop ideeën om Aalsmeer aantrekkelijker te maken. Sinds 14 maart mochten inwoners ideeën plaatsen voor een aantrekkelijker Aalsmeer op het online participatie instrument ‘participatie.aalsmeer.nl’. Ruim 130 deden dat op uiteenlopende gebieden als natuur en biodiversiteit, straten en pleinen, sport en wonen. 500 inwoners maakten een account aan; bijna 1400 inwoners stemden positief op de ideeën.

Groener, schoner en duurzamer

Gemeente Aalsmeer wil samen met haar inwoners Aalsmeer mooier, groener, veiliger, schoner en duurzamer maken. Daarom gingen wethouders Wilma Alink en Robert van Rijn op zoek naar goede ideeën. Het gaat vooral om kleinschalige verbeteringen in de buitenruimte die snel te realiseren zijn. Dit draagt bij aan een van de speerpunten van het college: verbeteren van de leefbaarheid.

Nieuwe vorm van participeren

In totaal is hiervoor een half miljoen euro beschikbaar. Inwoners gaven daar massaal gehoor aan. Wilma Alink en Robert van Rijn: “Het is mooi dat deze nieuwe vorm van participeren zo aanslaat bij bewoners. Het laat zien dat deze laagdrempelige manier past bij het huidige onlinetijdperk en leidt tot leukere en meer ideeën. Daarnaast is meteen ook duidelijk door het stemmen van medebewoners of er draagvlak is voor een idee. We gaan het participatie instrument dan ook vaker inzetten.”

Ook konden inwoners ideeën op papier indienen in één van de vier ideeënbussen bij de supermarkten in Aalsmeer. De gemeente analyseert nu alle ideeën. De uitkomsten van de ideeën op de website komen rond 20 mei op de pagina ‘realisatie projecten’ op participatie.aalsmeer.nl. Ook als ideeën niet uitvoerbaar zijn komt hierover een uitleg op de website.