Volle raadzaal voor atletiekbaan

Aalsmeer – Het komt niet vaak voor, maar afgelopen donderdag 12 mei was de publieke tribune in de raadzaal van het gemeentehuis bijzonder goed gevuld. De toekomst van de atletieksport in Aalsmeer werd besproken en voorzitter René Spittler kwam inspreken. Hij kreeg steun van heel veel leden. Er waren zelfs te weinig stoelen. Een deel van de aanwezigen nam plaats op de vloer. Leuk deze overweldigende belangstelling en het geeft de betrokkenheid van atleten bij hun ‘club’ aan. De vereniging kan overigens opgelucht adem halen. Er lijkt niets meer in de weg te staan om de atletiekbaan in de Sportlaan een grondige renovatie te geven, inclusief de bouw van een nieuw clubhuis met kleedkamers en de mogelijkheid voor buurman All Out om meer tennisbanen aan te leggen. Alle fracties waren positief.

Natuurlijk waren er vragen over het kostenplaatje, het betreft een gemeentelijke investering van 920.000 euro, maar bewondering was er voor de positieve insteek van de vereniging qua eigen bijdrage. De club met zo’n driehonderd leden heeft gespaard voor de nieuwbouw. Met de gemeente is overeengekomen dat de atletiekvereniging zelf een groot deel van het nieuw te bouwen clubhuis bekostigd. Er is al 90.000 euro beschikbaar, maar er is liefst 350.000 euro nodig. “We hebben nog een gat te dichten. Het is een uitdaging, maar niet onmogelijk”, aldus voorzitter René Spittler. Om de benodigde gelden bijeen te krijgen wordt gedacht aan het houden van acties en steun via ondermeer het Schipholfonds en de Rabobank.

Komt wel goed

Volgens de politiek komt het wel goed met de renovatie van de baan en de nieuwbouw. Aalsmeer is een sportgemeente en is duidelijk bereid te investeren in sport. Zowel PACT als de VVD vroegen zich af of er een financieel verschil zit tussen het renoveren van de baan voor recreatief gebruik of ‘ophogen’ tot wedstrijdniveau. Volgens wethouder Gertjan van der Hoeven maakt dit qua financiën niet veel verschil. Hij kreeg in deze bijval van het CDA en zijn eigen partij AB. Deze fracties gaven aan het belangrijk te vinden dat atletiek in Aalsmeer volledig behouden blijft. Een discussiepunt bleek ook het feit dat de atletiekbaan na de renovatie geen openbare plek wordt. Er wordt gestreefd naar multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties in de gemeente. Volgens de wethouder is dit onmogelijk vanwege gevoeligheid voor vandalisme. “Er moet een hek omheen.” Uiteraard gaat wel geprobeerd worden de accommodatie meer open te stellen voor andere (sportieve) activiteiten, wat nu overigens al gebeurt. Zo vindt al jaren hier de scholenatletiekdag plaats, houden diverse scholen hun sportdag in de Sportlaan en is het complex sinds enkele jaren de plek waar de kindervakantieweek gehouden wordt. Het beheer gaat de gemeente uit handen geven aan de stichting  ESA, die al vele jaren voor de gemeente de binnensportaccommodaties onder haar hoede heeft en sinds kort ook de buitensportparken Hornmeer en Calslagen.

Openbaar groen

Aandacht werd tot slot gevraagd voor de verkeersdruk (éénrichting in de Sportlaan?!) en het openbare groen rond de atletiekbaan dat echt nodig aangepakt moet worden. Hier gaat de gemeente ook in investeren, zo beloofde de wethouder.

Is de renovatie van de atletiekbaan voorlopig de laatste, grote investering op sportgebied, zo vroeg PACT zich af. Van der Hoeven was eerlijk. Er is de afgelopen jarenflink geïnvesteerd in voetbal, handbal en korfbal en de bouw van een nieuwe sporthal bij het zwembad zit in de planning, maar er blijven kosten komen. Het zwembad heeft inmiddels een respectabele leeftijd bereikt, evenals de Bloemhof en de Proosdijhal.

Besluitvorming in Raad

De renovatie en nieuwbouw bij de atletiekvereniging krijgt een definitieve status na besluitvorming in de gemeenteraad van donderdag 26 mei. Een hamerstuk wordt het niet, de fracties gaven aan dit onderwerp nogmaals te willen behandelen. Het positieve nieuws, want dat is het wel, werd beklonken met een bescheiden applaus van de aanwezige leden van de atletiekvereniging. Bescheiden, want klappen is niet gebruikelijk in de raadzaal, zo verduidelijkte commissievoorzitter Dirk van Willegen. Toen René Spittler van de atletiekvereniging namelijk plaatsnam achter het spreekgedeelte voor een nadere uitleg aan de fracties kreeg hij direct een luid applaus. Leuk en aardig, aldus Van Willegen, maar niet gebruikelijk! Geen luide ovatie dus na afloop, maar wel vrolijke gezichten. De atletieksport blijft toch behouden in Aalsmeer!