Vleermuizen vertragen restauratie Fort

Kudelstaart – De restauratiewerkzaamheden aan het Fort Kudelstaart zijn na het toekennen van de  subsidie vorig jaar begonnen. De loodsen op het terrein zijn gesloopt en er is een verkennend onderzoek uitgevoerd in het kader van de wet Natuurbescherming.

En ja hoor, hieruit is gebleken dat een vervolgonderzoek nodig is. Er kunnen vleermuizen en marterachtigen aanwezig zijn op het terrein.

In verband met de zorgvuldigheid moeten de vleermuizen in de verschillende seizoenen worden onderzocht. Dit onderzoek duurt  daarom in ieder geval tot eind van het jaar. Wat de uitkomst is van dit vervolgonderzoek is natuurlijk niet bekend. Toch hoopt de gemeente de restauratiewerkzaamheden medio 2018 af te kunnen ronden.

De vertraging van de restauratie heeft volgens de bestuurders overigens geen invloed op de planning van de aanbesteding.