VIB: “Motie N201 slecht voor de economie”

Mijdrecht – Het VIB bestuur, dat optreedt voor de belangen van ondernemers in de gemeente de Ronde Venen, is teleurgesteld in de gemeenteraad na het aannemen van de motie tegen verbreding van de N201. Niet omdat de VIB zo nodig een verbreding wil, maar omdat deze motie te prematuur een open en onbevangen beoordeling van alle opties uit het mobiliteits-onderzoek van de Provincie de nek omdraait. Daarbij lijkt de motie niet op wetenschappelijke feiten, maar op aannames en emoties te zijn gestoeld. “Bedrijven en inwoners worden zo de kans ontnomen een gefundeerde keuze voor een optimale oplossing voor het fileprobleem op de N201 te maken. En dat kan niet door de beugel”, vindt de VIB.

Net besloten
“Hoe kun je een inperkende motie indienen over een project dat al jaren loopt, op het moment dat er net besloten is tot het houden van een onderzoek om problemen te definiëren en mogelijke oplossingen te beschrijven. Zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen lijkt dit meer de partijbelangen, dan de gemeentebelangen te dienen. Je hebt als gemeenteraad toch ook verantwoordelijkheid voor een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor ondernemers, en dus voor meer lokale werkgelegenheid. Dan mag je principieel gezien niet al voor de start van het onderzoek eventuele oplossingen bij voorbaat uitsluiten”, aldus voorzitter Daniël Storm die vindt dat elke optie om de doorstroming van de N201 te verbeteren, er een is om te bespreken.

Onaangekondigd
“Het plotseling en onaangekondigd indienen van een motie, zonder ruggespraak met belanghebbenden, is mijn inziens niet een correcte manier van handelen”, voegt Wim van der Laan als vicevoorzitter daar aan toe. “Vertegenwoordigers van diverse belangengroepen, zoals de gemeente, de provincie, burgers, sportverenigingen en ook de VIB participeerden in de ‘Wikken-en-Wegen-sessies’ van de Provincie Utrecht. Zij organiseerde deze sessies juist om inzicht in wensen en belangen rondom mobiliteit en toegankelijkheid te krijgen. En daarmee dus ook voor het traject N201 tussen Hilversum en Uithoorn. De raad was hiervan op de hoogte, of had dat kunnen zijn. Het moment van indienen van de motie is ons inziens dus ongepast. Het zet ondernemers én burgers in de kou, en dat puur om een verkiezingsstandpunt te maken.”

Betere doorstroming
De VIB is het met alle partijen eens dat een betere doorstroming op de N201 ongekend veel voordelen beidt. Niet alleen voor het bestaande bedrijfsleven en de bewoners. Ook voor nieuwe, jonge bewoners en bedrijven die de gemeente vanuit buurgemeenten wil aantrekken. Goed bestuur betekent volgens de VIB dat mogelijke oplossingen pas afgeschreven kunnen worden, als onderzoek dat uitwijst. Tot die tijd dient men open te staan voor alles dat kan bijdragen aan mens, milieu en economie vindt de VIB. “De provincie voert het verkeersonderzoek op de N201 uit en wij kijken uit naar de mogelijkheden om de doorstroming op de N201 te optimaliseren”, besluit VIB.