Verdwijnt rode beuk uit de Schoolstraat?

Aalsmeer – Bomen en Aalsmeer hebben een soort haat-liefde verhouding. Met enige regelmaat verdwijnen er bomen om plaats te maken voor veelal nieuwbouw, herinrichting of wegens ziekte. Zo gaat een boom in de Wilgenlaan gekapt worden, wegens splijting is er een verhoogde kans op een stambreuk, en gaan liefst 25 zieke essen op en rond Fort Kudelstaart uit het ‘groene bos’ gehaald worden en moeten hier nog eens 18 bomen gekapt worden omdat deze het beton van de monumentale kazematten aantasten. Het wordt even een kaalslag, maar er komen nieuwe knotwilgen en fruitbomen voor terug. 

Rode beuk in Schoolstraat

Een gat gaat ook ontstaan in de Schoolstraat. Er is een kapvergunning aangevraagd voor de rode beuk op het achtererf van de hoekwoning met de Dorpsstraat en hier is menigeen ontdaan over. Best begrijpelijk, want deze Fagus Sylvatica siert al zo’n 100 jaar de tuin/straat op. Ondanks dat de beuk op de lijst van beschermde bomen staat, lijkt vooralsnog zijn lot (kappen) beslist. De beuk staat op particulier erf en heel dicht op de woning met bijgebouw. Het huis, dat onder beschermd dorpsgezicht valt, wordt momenteel gerenoveerd en de beuk is hierbij een sta-in-de-weg, zeker ook voor de naastgelegen bebouwing (huis en garage) in de Schoolstraat waar nieuwbouwplannen voor zijn. 

De rode beuk in de Schoolstraat in de tuin van de woning op de hoek Dorpsstraat.

Spijtig

De gemeente staat dus met haar rug tegen de muur of er moeten zoveel bezwaarschriften ingediend worden voor behoud van de beuk. Het bezwaartermijn in de vergunningsperiode loopt nog tot half augustus en een (schriftelijk) bezwaar indienen kan via de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente. Wellicht kan dankzij bezwaren een rigoureuze vormsnoei nog afgedwongen worden, maar de gemeente heeft er een hard hoofd in. De beuk staat nou eenmaal op particulier terrein. “Volgens de (nieuwe) regels zal de kapvergunning, hoe spijtig ook, verleend moeten worden omdat de boom te dicht op een gevel staat. De verwachting is dan ook dat bezwaren daar niet tegenop gewassen zijn. Maar formeel nog even afwachten dus”, laat de gemeente in een reactie weten. 

Boom Stationsweg

Mazzel dat ie wel op gemeentegrond staat heeft de boom bij de nieuwbouw aan de Stationsweg. De nieuwe bewoners krijgen uitzicht op bestaand groen, maar zij die op de hoek gaan wonen kunnen een boom letterlijk aanraken. Aan kappen wordt vooralsnog niet gedacht. De gemeente laat weten dat geprobeerd gaat worden de boom te sparen. Met het ’bomenteam’ gaat bekeken worden hoe de boom het beste gesnoeid kan worden. Het kan dus wel, behouden en kortwieken. Ook zo benieuwd wat het uiteindelijke resultaat zal zijn?! 

Boom aan Stationsweg dicht op nieuwbouw. Snoeien of…