Schiphol in Ronde Tafel Gesprek

 

Aalsmeer – In gesprek met de gemeenteraad over Schiphol kunnen inwoners op donderdag 20 november tijdens het Ronde Tafel Gesprek. De leden van de Raad horen graag de reacties van inwoners over Schiphol, bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid en economie. Naast een toelichting door wethouder Tom Verlaan wordt een korte presentatie gegeven door de Stichting Leefomgeving Schiphol. Tevens is een vertegenwoordiger van Schiphol uitgenodigd voor het gesprek. Er is gelegenheid om vragen te stellen. Voorzitter tijdens de Ronde Tafel is dit keer Ronald Fransen, fractievoorzitter van PACT.

Let op: Latere aanvangstijd!

Allereerst zou gesproken worden over de gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam. Tijdens de Raad van 30 oktober hebben de raadsleden aangegeven nader kennis te willen maken met de regionale en nationale ombudsman om een beter beeld te krijgen voor de uiteindelijke keuze. Is het beter om te blijven bij de nationale ombudsman waar ruim 300 andere gemeenten bij aangesloten zijn of biedt de regionale ombudsman meer plaatselijke kennis? Echter het agendapunt Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam komt te vervallen. Doel van dit agendapunt was een kennismaking met de regionale en nationale ombudsmannen. Beide ombudsmannen zijn echter 20 november niet aanwezig. Daarom is dit onderwerp van de agenda gehaald en begint de bijeenkomst later dan anders, niet om 20.00 uur, maar om 20.45 uur! Schiphol is nu het eerste onderwerp van gesprek. De directeur van de SLS, de heer Wagemakers, geeft een presentatie over de Stichting Leefomgeving Schiphol en de heer Van der Meer, manager Stakeholder Strategy & Development, is aanwezig namens de Schipholgroup. Van 21.55 tot 22.15 uur tot slot wordt gesproken over niet geagendeerde onderwerpen. Voorgesteld wordt om te praten over het gemeentelijk protocol over pestgedrag naar schoolbesturen en, ook al besproken in de vergadering van de Dorpsraad Kudelstaart, de verkeerssituatie in de Zonnedauwlaan, ter hoogte van de Krabbescheerhof. Indien er andere, niet geagendeerde onderwerpen worden aangemeld, worden bovengenoemde twee niet besproken. Onderwerpen kunnen tot donderdag 12.00 uur opgegeven worden door belangstellenden aan de griffie van Aalsmeer via griffie@aalsmeer.nl. of via 0297-387584. De voorzitter van het Ronde Tafel Gesprek besluit uiteindelijk of de aangedragen onderwerpen behandeld worden. Heeft u ideeën die u graag met raadsleden wilt delen? Meepraten over een voorstel? Kom dan donderdag 20 november naar de raadzaal in het gemeentehuis. De aanvang is 20.45 uur. Koffie en thee staan klaar!