Mooie opbrengst collecte Rode Kruis

Aalsmeer – De collecte voor het Rode Kruis in Aalsmeer en Kudelstaart heeft dit jaar 4.913,56 euro opgeleverd. In de week van 18 tot en met 24 juni gingen de collectanten langs de deuren in Aalsmeer en Kudelstaart. En ook dit jaar is er weer een prima resultaat bereikt.

De opbrengst van de collecte komt volledig ten goede aan projecten in Aalsmeer en Kudelstaart. Dit jaar wordt het geld onder andere uitgegeven aan het rolstoelfietsen, de taalklas, soos-middagen, de Rode Kruis interventieboot en de vele activiteiten van het jeugd en jongerenteam.

Alle gevers worden bij deze hartelijk bedankt voor hun bijdragen en alle collectanten natuurlijk voor hun inzet. Geen collectant gezien? Giften kunnen alsnog overgemaakt worden op bankrekeningnummer: NL66 RABO 0152 9465 27 ten name van Rode Kruis, Aalsmeer.