Mooie herdenking in gemeentehuis

Aalsmeer – Niet voor, maar in het gemeentehuis vond dit jaar op zaterdag 4 mei de Nationale herdenking plaats. Dit vanwege de restauratie van het gemeentehuis en eigenlijk was dit best een geluk. Het was inschikken in het overvolle gemeentehuis, waar 200 neergezette stoelen niet genoeg waren, maar de aanwezigen zaten droog. In Kudelstaart en Oosteinde moesten namelijk net voor aanvang van de plechtigheden de paraplu’s open geklapt worden voor een behoorlijke pittige bui.

De muziek in het gemeentehuis werd verzorgd door Aalsmeers Harmonie. Zonder dirigent Maron Teerds, die vanwege autopech had moeten afbellen. Een lid van de muziekvereniging heeft de leiding op zich genomen en met verve. Het einde van de plechtigheid verliep een beetje rommelig. Het zesde couplet van het Wilhelmus van Nassouwe werd vergeten, maar misschien is dit niet eens opgevallen. Trompetter Martijn van Dam verdient een compliment. Het taptoe signaal voor de algemene stilte was foutloos.

Er werden gedichten voorgelezen door leerlingen van groep 8 van de basisscholen Triade Zuid en Hornmeer, kinderburgemeester Hannah las de brief voor die haar overgrootopa in 1938 schreeft aan zijn zus in het buitenland en er was een mooie speech van burgemeester Gido Oude Kotte. Hij ging in op het leven in vrede en vrijheid.

“Het jaarthema van stichting 4 en 5 mei is dit jaar ‘Kiezen in vrijheid’. Een actueel thema dat ons wijst op de waarde van onze vrije, democratische rechtstaat. We staan er niet dagelijks bij stil wat het betekent om in vrede en vrijheid te leven. Misschien wel omdat het in vrijheid leven voor ons zo normaal is. Maar de Tweede Wereldoorlog laat ons zien wat er kan gebeuren als de democratische rechtstaat wegvalt. Wrede regimes, zoals dat van Hitler, zijn gebaseerd op angst en onderdrukking. Dat zet de deur open voor uitsluiting en onverschilligheid. Het tegenovergestelde van vrede is onverschilligheid, onverschillig jegens vrede als oorlog. Dat mensen zich zorgen maken over wat er allemaal in de wereld gebeurt is begrijpelijk, maar extremisme en buitensluiting mogen nooit een antwoord zijn op onze zorgen en angsten. Verbondenheid wel. Dat vraagt om betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Van ons allemaal. Herdenken laat ons zien dat we nooit achteloos met onze vrijheid mogen omgaan. We hebben met elkaar een enorme verantwoordelijkheid om onze rechtstaat én onze vrijheden te waarborgen. We herdenken, opdat wij nooit onverschillig worden en vergeten.”

Na de twee minuten stilte en het Wilhelmus werden de kransen neergezet door burgemeester Gido Oude Kotte met Ronald Fransen van de gemeenteraad, veteranen namens de stichting 4 en 5 mei en afgevaardigden van de OVAK namens de ouderen van Aalsmeer. Assistentie werd verleend door scouts van Scouting Wiol & Willem Barendsz. Daarna kregen de aanwezigen de mogelijkheid om bloemen neer te leggen en even stil te staan bij de Tweede Oorlog die meer dan 10.000-den mensen het leven heeft gekost. Al met al een andere herdenking dan anders, maar evenzo respectvol en mooi om zo met elkaar stil te staan bij oorlog en vrijheid.

De Propeller in Kudelstaart

In Kudelstaart vond de herdenking plaats bij het monument ‘De Propeller’ aan de Schweitzerstraat. Na het welkomswoord van Dorpsraad-voorzitter Jaap Overbeek werden gedichten voorgelezen door enkele leerlingen de drie Kudelstaartse basisscholen, gevolgd door een toespraak door raadslid Jan Bouwmeester. De muziek werd verzorgd door Sursum Corda.

Hell’s Fury in Oosteinde

In Oosteinde kwamen inwoners bijeen voor de herdenking bij het monument ‘Hell’s Fury’ aan de H. Buismalaan. Door de heer Bloemen van het wijkbestuur werden alle aanwezigen welkom geheten. Toespraken waren er van Hermen de Graaf, Libanon-veteraan, en raadslid Greta Holtrop, en er zijn voordrachten gehouden door jongeren. De muziek werd hier verzorgd door mannenkoor Con Amore.