Kwakelse ondernemers bijeen

De Kwakel – Afgelopen vrijdagmiddag was een groot deel van de Kwakelse ondernemers present in de nieuwe bed&breakfast annex kookstudio ‘In den Ossewaerd.’ Alle ondernemers uit het dorp waren uitgenodigd door de Kwakelse Ondernemersvereniging om deel te nemen aan de eerste Kwakelse Ondernemersdag. De grote opkomst deed de voorzitter van de vereniging glimmen van trots, de zaal waar een lezing door stadsvergroener en oud Kwakelaar Ton van Oostwaard werd gegeven, was te klein voor de honderdzestien bezoekers. ‘We hebben de groep maar in tweeën gedeeld,’ aldus voorzitter Wim van Scheppingen. ‘Ton heeft de lezing over zijn project twee keer moeten doen!’ Ook wethouder Hans Bouma sprak de ondernemers toe en wees hen onder andere op de terugtrekkende overheid. ‘Steeds meer verantwoordelijkheden worden op het bordje van de locale overheden gelegd, maar wij kunnen niet alles opvangen. Ondernemers kunnen hierbij een grote rol vervullen, van de nood een deugd maken, het biedt kansen,’ aldus hield hij hen voor. Na de lezing begon het deel waarvoor de ondernemersdag voor in het leven is geroepen: de ondernemers met elkaar in contact brengen en in gesprek laten komen. Terwijl eigenaren Marleen en Rens-Jan Ossewaarde en hun team de ondernemers een heerlijke maaltijd met verrassende ingrediënten voortoverden, ging het netwerken gewoon door. Om half tien verliet de laatste bezoeker het pand, een zeer tevreden secretaris Wout van Tol achterlatend.’Dit smaakt naar meer,’aldus Wout. Door lid worden van de Kwakelse Ondernemersvereniging helpt u dit initiatief in stand te houden. Opgeven kan via e-mail info@kwakelseondernemersvereniging.nl

Of via de website www.kwakelseondernemersvereniging.nl