Kudelstaartse veiling voor steun aan clubs

Kudelstaart – De Kudelstaartse samenleving maakt zich weer sterk om de Kudelstaartse clubs een steuntje in de rug te geven. Dat gaat op zaterdagavond 11 mei gebeuren in Dorpshuis Het Podium. Dan vindt de negentiende editie van de Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart plaats. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. 

Diensten of giften

Volgende week (van 6 tot en met 13 maart) zullen de leden van de Bejaardensoos weer een huis-aan-huis-folder op een kleine 4.000 adressen in Kudelstaart bezorgen. Daarin staat op welke wijze inwoners van Kudelstaart een bijdrage kunnen leveren. Dat kan door het aanbieden van een dienst, het geven van contant geld en het overmaken van een bedrag. Bij de brief zit een bon die kan worden ingevuld. Inleveren van die bon kan in speciale bussen die deze week in het winkelcentrum Kudelstaart zijn geplaatst. Inleveren kan daar tot en met 10 april. 

De avond heeft tot doel geld bijeen te brengen voor clubs in Kudelstaart die, voor een bepaald project, een financieel steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Enige voorwaarde: het geld voor een club moet bestemd worden voor een investering die rechtstreeks voortvloeit uit de eigen doelstellingen. Een van de clubs die vorig jaar een aanvraag indiende, was RKDES. Uit de opbrengst van 2018 ontving de vereniging onlangs van de stichting Kudelstaart voor Kudelstaart een televisiescherm voor in de kantine. Daar wordt veel gebruik van gemaakt op trainingsavonden en in het weekend bij de wedstrijden.

Steun voor projecten

Ook dit jaar kan het lokale verenigingsleven weer profiteren van de opbrengsten uit de veiling. Aanvragen voor financiële ondersteuning van goed onderbouwde projecten kunnen tussen 15 maart en 5 mei worden ingediend via het formulier op www.veilingkudelstaart.nl   

Foto: RKDES is blij met het televisiescherm in de kantine. Van links naar rechts: Arie de Vos, voorzitter Kudelstaart voor Kudelstaart, Leen Stieva en Wim van Loon (beiden RKDES).