Historisch paneel ‘Hoord de weerpartij’ onthuld

Aalsmeer – Donderdag 27 mei, bij de eerste fysieke raadsvergadering sinds de tweede corona lockdown, is een oud paneel dragende de tekst ‘Hoord de weerpartij’ in ere hersteld en prijkt weer boven de ingang van de raadzaal van Aalsmeer.

Terug in de tijd…

Tijdens een vergadering van de gemeenteraad enkele maanden geleden, stapte raadslid Dick Kuin even uit de beraadslagingen. Hij neemt fysiek afstand van de vergadering die vanwege de coronamaatregelen op dat moment in de Burgerzaal plaatsvindt. Hij loopt naar het koffieapparaat op de eerste verdieping in de gang achter de raadzaal en ziet daar een houten plaat liggen met losliggende stukjes hout erbij.  Hij ziet dat het een houten plank met een lijst is waar op de voorzijde ‘Hoord de Weerpartij’ is geschilderd. Op de achterzijde is een strookje papier geplakt met de woorden ‘In 1920 overgeschilderd door Th. Hoogenboom uit Kudelstaart’. 

Raadslid Kuin ziet dat het bord oud is en herinnert zich dat hij het eerder heeft gezien. Dat was voor de verbouwing van het Raadhuis. Na overleg met de griffier neemt Dick Kuin het paneel mee naar huis om het te restaureren. Onder het strookje papier van Th. Hoogenboom heeft hij een nieuw strookje papier geplakt met de tekst: ‘In 2021 schoongemaakt en gerepareerd door D.Kuin uit Kudelstaart’.  

Het gerestaureerde paneel is nu weer op de plek boven de ingang van de raadzaal gehangen, de plek waar het vele jaren heeft gehangen. Aan Dick Kuin werd de eer gegeven om samen met burgemeester Gido Oude Kotte het bord te onthullen. “Het historische paneel met een nog immer actuele tekst heeft zijn plek weer terug in het Aalsmeerse huis van de democratie. In ere hersteld en prachtig gerestaureerd. Mijn dank gaat uit naar de heer Kuin voor dit stukje vakwerk”, aldus burgemeester Gido Oude Kotte.

Het historische bord hangt weer bij de ingang van de raadzaal.

Zoektocht

Op verzoek van de burgemeester heeft Dick Kuin ook uitgezocht waar het paneel vandaan komt en wat het precies betekent. Hij startte zijn zoektocht bij de Stichting Oud Aalsmeer waar hij in de archieven ‘Oud Nuus’ nummer 141 uit december 2005 vond, waarin Jan Willem de Wijn de tekst op het paneel doortrekt naar de verkiezingen van 2006. Ook haalt hij de dorpsbeschrijver aan die het in 1799 al noemt. Verder zoekend komt hij uit bij het door de Stichting Oud Aalsmeer uitgegeven boek ‘Aelsmeer. Een beknopte geschiedenis van een opmerkelijk dorp’. Op pagina 62 een foto van het paneel tegen met een zelfde verwijzing naar de dorpsbeschrijver van Ollefen in 1799. In ‘Gouden Banden’ een boekwerk van W. Du Pon, uitgegeven bij het 75 jarig bestaan van Drukkerij Mur in juli 1965, wordt de dorpsbeschrijver van Ollefen aangehaald, maar het paneel wordt daar niet genoemd.

In de archieven van van Ollefen vindt Dick Kuin ‘De Nederlandsche Stad- en Dorp- beschrijver door L. van Ollefen’, deel IV,  Kennemerland, met als jaartelling 1796. Op pagina tien van de dorpsbeschrijver  is het volgende te lezen: “Als er gepleit wordt hangt men van buiten voor de binnenglazen der raadkamer, in een redelijk ruimen gang uitkomende, een bordjen, op ’t welk met een houten penceel fraai geschreven staat, Hoord de Weerpartij – zeker geene kwade vermaning!” Dat van Ollefen dit in 1796 schrijft, houdt dan ook in dat het paneel zelf waarschijnlijk nog ouder zal is.

Foto: Raadslid Dick Kuin en burgemeester Gido Oude Kotte bij het historische paneel.