Groot onderhoud aan Ambachtsheerweg

Aalsmeer – De gemeente gaat groot onderhoud laten uitvoeren aan de Ambachtsheerweg in Kudelstaart. De verharding van de rijbaan is in slechte staat en dit levert gevaarlijke situaties op. Op deze 80 kilometer-weg zijn de afgelopen jaren enkele ernstige ongevallen gebeurd, waaronder een ongeval met dodelijke afloop. Bij het groot onderhoud worden ook diverse maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te vergroten. 

Herenweg

Het kruispunt met de Herenweg blijft een voorrangskruising. Het linksaf-vak wordt gehandhaafd om de kans op kop-staartbotsingen met hoge snelheid te verkleinen. De fietsoversteek wordt verplaatst naar ten zuiden van het linksaf-vak. De snelheidslimiet wordt 50 kilometer per uur ter plaatse van de kruispunten, ondersteund door verkeersremmende asfaltdrempels. 

Bilderdammerweg

Een eerder idee was om de kruising met de Bilderdammerweg om te bouwen naar een rotonde. Dit was ook als project opgenomen in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. Een rotonde blijkt echter zeer lastig inpasbaar op deze locatie vanwege diverse belemmeringen, zoals eigendommen, kabels en leidingen en watergangen. Een minder ingrijpende oplossing voldoet voor dit kruispunt ook. Hier gaat de snelheid eveneens naar 50 kilometer per uur met drempels. Er komt een fysieke geleider tussen het linksaf-vak en de tegengestelde rijrichting om frontale botsingen te voorkomen. 

Voorbereidingsfase

Deze maatregelen zijn opgenomen in de voorbereidingsfase, maar nog niet definitief. De ontwerptekeningen worden momenteel met de projectgroep besproken. De planning is dat de werkzaamheden dit jaar uitgevoerd gaan worden. Bij de planning hiervoor moet wel rekening gehouden worden met het project Proosdijhal. Met deze herinrichting is ruim een week geleden gestart en heeft een omleidingsroute via de Ambachtheersweg. De projecten moeten dus goed op elkaar afgestemd worden wil er geen verkeerschaos komen in/rond Kudelstaart. Als het project Proosdijhal volgens planning verloopt, kan in juli of augustus (vakantieperiode) aangevangen worden met het groot onderhoud aan de rijbaan van de Ambachtsheerweg.

Het fietspad langs de Ambachtsheerweg is al voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Nu de rijbaan nog. Foto’s: www.kicksfotos.nl

Nieuw asfalt fietspaden

Vorig jaar december is gestart met het onder handen nemen van de fietspaden langs en nabij de Ambachtsheerweg. Het fietspad langs de Ambachtsheerweg is opnieuw geasfalteerd en verbreed naar 3.50 meter. Ook het fietspad langs de Bilderdammerweg is, tot aan de rotonde, voorzien van een nieuwe asfaltlaag.  De breedte is hetzelfde gebleven. Vanwege de parallel lopende watergang was verbreding hier niet mogelijk zonder ingrijpende en dure constructies. De fietspaden rond het kruispunt met de Hoofdweg zijn eveneens meegenomen in het project en liggen er ook weer ‘gladjes’ bij.