Gemeente start fonds duurzaamheid

Aalsmeer – Op dinsdag 10 oktober, de jaarlijkse dag van de duurzaamheid, start gemeente Aalsmeer het Duurzaamheidsfonds. Hiermee wil de gemeente duurzame initiatieven van groepen bewoners en bedrijven stimuleren die bijdragen aan het duurzamer maken van  woningen in Aalsmeer. Het fonds heeft 450.000 euro beschikbaar voor de komende twee jaar.

Wethouder Robbert-Jan van Duijn (Wonen):  “We werken aan een toekomstbestendig, leefbaar Aalsmeer. De gemeente Aalsmeer wil in 2040 onafhankelijk van fossiele energiebronnen zijn. Veel inwoners en organisaties vinden dit ook belangrijk. De gemeente kan dit doel niet alleen bereiken en stimuleert daarom initiatieven van inwoners, bedrijven en organisaties. Met het Duurzaamheidsfonds kunnen goede initiatieven daadwerkelijk worden gerealiseerd door haalbaarheidsonderzoeken en financiering mogelijk te maken.”

Voor groepen

Het fonds is bedoeld voor groepen mensen, zoals de inwoners van een straat of wijk, VVE’s, bedrijven en organisaties. Dus niet voor individuele woningeigenaren. Verder moet het initiatief daadwerkelijk zorgen voor vermindering van CO2-uitstoot en daarmee bijdragen aan de ambitie Aalsmeer Fossielvrij in 2040.

Subsidie of lening

Via het Duurzaamheidsfonds subsidieert de gemeente ontwikkelkosten van verduurzamingsprojecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een haalbaarheidsonderzoek of opstart-, en onderzoeksactiviteiten. Voor de uitvoering van activiteiten kan de gemeente een lening verstrekken, indien de financiering niet (volledig) via eigen middelen, opbrengst of leningen bij banken of andere instanties kan worden gerealiseerd. Enkele voorbeelden van activiteiten: een collectief zonnepanelenproject, nemen van duurzame maatregelen bij een VvE of het organiseren van een wijkactie gericht op particuliere huiseigenaren.

Aanjager aangesteld 

Om het geheel in goede banen te leiden heeft de gemeente een Aanjager Duurzaamheidsfonds aangesteld. Carina Dijkhuis adviseert initiatiefnemers bij het opstellen van de aanvraag voor een subsidie of lening en brengt hen in contact met mogelijke samenwerkingspartners met duurzaamheidsexpertise binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Meer informatie over het Duurzaamheidsfonds: www.aalsmeer.nl/duurzaamheidsfonds