Gemeente gaat opkoopbescherming invoeren

Aalsmeer – Dinsdagavond 20 december vond de laatste beeldvormende vergadering van de commissies Maatschappij en Bestuur en Ruimte van dit jaar plaats. Op de agenda stonden onder meer de invoering van opkoopbescherming Aalsmeer, bestemmingsplan Oosteinderweg en de beheerverordening van de begraafplaats. Er waren dit keer geen insprekers.

Goedkope en middeldure segment 

In het Raadsakkoord is gevraagd om in Aalsmeer opkoopbescherming in te voeren. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om goedkope en middeldure woningen beschikbaar te maken en te houden voor woningzoekenden. Het is dan onmogelijk voor bijvoorbeeld beleggers om woningen goedkoop op te kopen en vervolgens duur te verhuren. Jesper Gringhuis, adviseur wonen, gaf een presentatie waarin hij toelichtte wat opkoopbescherming inhoudt, hoe de huidige situatie in Aalsmeer is, wat omliggende gemeenten doen en hoe het vervolgproces eruit zal zien. In Aalsmeer zijn er de afgelopen drie jaar 34 woningen gekocht uit het goedkope of middeldure segment, die in het dure segment verhuurd worden. Met invoering van opkoopbescherming kan dit in het vervolg voorkomen worden. In maart 2023 komt er een voorstel naar de gemeenteraad en zal de raad besluiten of dit wel of niet wordt ingevoerd.

Bestemmingsplan Oosteinderweg 

De gemeenteraad heeft op 4 maart 2021 het bestemmingsplan Oosteinderweg 2020 vastgesteld. Hiertegen zijn beroepsschriften ingediend, waarvan de Raad van State er één gegrond heeft verklaard. Dat betekent dat binnen 20 weken een nieuw besluit genomen moet worden. Het gaat in dit geval om de aanduiding van specifieke vormen van agrarisch-dierenopvang op het perceel Oosteinderweg 66a. Op verzoek van de fractie van Absoluut Aalsmeer wordt dit verder besproken in de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte op 17 januari.

Begraafplaats

De oude beheerverordening van de begraafplaats dateert van 2012 en is, gezien de veranderende wensen en behoeften in de samenleving, toe aan vernieuwing. Om beter te kunnen inspelen op de veranderingen kan onder meer de dienstverlening worden uitgebreid. De fracties vinden dit voorstel voldoende besproken en daarmee gaat het door als akkoordstuk naar de raadsvergadering van 2 februari. De vergadering terugkijken kan via de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl.

Voor meer informatie is de griffie bereikbaar via griffie@aalsmeer.nl of 06-44165032.