Geen OZB voor gebruikers bedrijfspanden

Aalsmeer – Vanwege de coronacrisis heeft het gemeentebestuur van Aalsmeer besloten om in 2020 geen onroerendzaakbelasting (OZB) te heffen bij gebruikers van bedrijfspanden. De gemeente ondersteunt hiermee de lokale economie in deze ingewikkelde tijd. 

Aanvulling op rijk

De gemeente wil vanwege de coronacrisis de Aalsmeerse ondernemers ondersteunen door een bijdrage leveren aan een financiële lastenverlichting in aanvulling op de rijksmaatregelen. Het niet heffen van OZB bij gebruikers van bedrijfspanden is één van deze steunmaatregelen. Daarnaast heeft het gemeentebestuur steunmaatregelen afgekondigd voor maatschappelijke-, culturele- en sportinstellingen en verenigingen en is er een noodfonds van 2 miljoen euro ingesteld. 

Snel lokale steun

Er is voor niet heffen van OZB bij gebruikers gekozen omdat daarmee de getroffen doelgroep, ondernemers, die veelal huurders (gebruikers) van bedrijfslocaties zijn, enige lastenverlichting krijgen. Ook sportinstellingen, musea, etc. zijn bij deze maatregel gebaat. Zij hoeven immers geen OZB af te dragen voor gebruik van gymzalen, sporthallen en expositieruimtes. In beginsel is deze OZB verlaging eenmalig. Hiermee kan snel en zonder uitgebreide regelgeving steun worden gegeven aan ondernemers. 

De gemeente vertrouwt erop dat ondernemers die deze steun niet echt nodig hebben, deze middelen op één of andere manier terug laten vloeien naar de Aalsmeerse gemeenschap. Ondernemers die nog vragen hebben over betalingen of verzoeken om uitstel van betaling willen indienen, kunnen contact opnemen met Gemeentebelastingen Amstelveen via invordering@amstelveen.nl of bel 020-5404886.