Extra krediet voor Kindcentrum Triade

Aalsmeer – Op dinsdag 17 en donderdag 18 oktober staan voor alle raadsleden en belangstellenden de vergaderingen van de commissies Ruimte en Economie en Bestuur en Maatschappij in de agenda. 

In de vergadering van de commissie Ruimte en Economie vragen burgemeester en wethouders een extra krediet voor de bouw van Kindcentrum Triade. Er is een bedrag van 420.000 euro meer nodig om dit gebouw te laten verrijzen op het hoofdveld van de voormalige voetbalvereniging VVA aan de Dreef.

Eind juni 2016 is besloten een krediet van bijna 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de realisatie van de nieuwbouw van basisschool Triade, onderdeel van het gelijknamige integraal Kindcentrum, de aanleg van een buitenterrein inclusief avontuurlijk speelterrein en het nemen van verkeersmaatregelen op het terrein.

Geen inschrijvingen

Eerder was een bouwvoorbereidingskrediet van 220.000 euro beschikbaar gesteld. Het blijkt echter dat het niet mogelijk is met dit krediet de gewenste nieuwbouw voor de school te realiseren. Een eerste aanbestedingsronde leverde geen inschrijvingen op. In een tweede aanbestedingsronde zijn gericht aannemers aangeschreven. De laagste inschrijving bleek echter nog ruim boven het beschikbare budget te zijn.

Bezuinigingen

Het schoolbestuur heeft vervolgens in overleg met aannemer en architect onderzocht welke bezuinigingen op het ontwerp en bestek mogelijk zijn, zonder onevenredig op de gewenste duurzaamheid en overige kwaliteiten in te boeten. Het resultaat hiervan is verwerkt in de opbouw van het gevraagde aanvullende krediet. Tja, niet doen betekent weer uitstel voor de nieuwbouw voor De Hoeksteen en De Wegwijzer. Er zal zeker een discussie-boompje opgezet worden, maar de verwachting is dat de fracties (schoorvoetend) akkoord gaan.