Duofiets van Vrienden Zorgcentrum voor ‘Irene’

Aalsmeer – In Ontmoetingscentrum Irene komen dagelijks verschillende groepen kwetsbare ouderen bij elkaar. Zij volgen daar een dagprogramma. ‘Samen doen’ is het meest van toepassing op dit programma.

Een vast programmaonderdeel is het maken van een wandeling. Een aantal cliënten heeft echter de wens geuit graag nog eens een fietstochtje te willen maken. De Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer staken de koppen bij elkaar en besloten aan die wens tegemoet te komen. De keuze viel op  een zogenoemde duofiets met trapondersteuning.

Op 17 november is deze duofiets officieel aangeboden aan Ontmoetingscentrum Irene. Vervolgens maakte een enthousiaste, sportieve cliënt samen met een begeleider een geslaagde proefrit door de buurt. Voorzitter Berry Philippa sprak de hoop uit dat nog vele mooie fietstochtjes door Aalsmeer en omgeving zullen volgen.

De Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer kan haar doelstellingen alleen bereiken met hulp van haar donateurs. Als u de Vrienden hierbij wilt steunen dan kan dit door u op te geven als donateur of begunstiger. De donatie kan worden gestort op rekeningnummer NL90 RABO 0300110421 t.n.v. Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer, onder vermelding van ‘donateur’. De minimumbijdrage voor het donateurschap is 15 euro per jaar. Ook eenmalige giften zijn uiteraard welkom. Wilt u er dan bij vermelden dat het om een eenmalige gift gaat. Alle gelden die binnenkomen worden volledig besteed aan de ouderen van Aalsmeer en Kudelstaart.