Drugsvondst bij actie op terrein Royal FloraHolland

Aalsmeer – Op donderdag 4 augustus is door de Landelijke Eenheid, in samenwerking met het politie wijkteam Aalsmeer, de Dienst Justitiële Inrichting, de gemeente Aalsmeer en onder begeleiding van de bedrijfsbeveiliging van Royal FloraHolland, een gecoördineerde actie uitgevoerd op het terrein van Royal FloraHolland Aalsmeer. Hierbij is een geringe hoeveelheid cocaïne in beslag genomen en een grote hoeveelheid alcohol gevonden. Het op voorraad hebben van alcohol is op het gehele veilingterrein verboden. Bij dergelijke vondsten wordt altijd onderzocht wat de passende consequenties dienen te zijn. De aanleiding van de actie was een melding bij TFOC (Transport Facilitated Organized Crime), een programmaonderdeel van de Politie Dienst Infra van de Landelijke Eenheid, gericht op het tegengaan van georganiseerde criminaliteit in de transportsector. 

Weerbaarheid

Het TFOC team is regelmatig bij evenementen aanwezig om het melden van criminaliteit of het vermoeden hiervan, aan te moedigen bij het publiek.

TFOC werkt samen met publieke en private partners aan weerbaarheid in de transportsector. Een (anonieme) melding wordt na ontvangst integraal beoordeeld. Gezamenlijk wordt hierop de interventiestrategie bepaald. Om bij deze actie de aanwezigheid van drugs te kunnen beoordelen, is een drugshond ingezet. De actie werd geleid vanuit het Centrum Weerbare Sierteelt, gevestigd op het terrein van Royal FloraHolland in Aalsmeer. 

Melden criminele activiteit

Binnen de samenwerking ‘Weerbare Sierteeltsector’ werken overheidsinstanties en bedrijven uit de sierteeltsector samen om te komen tot preventieve en repressieve maatregelen tegen ondermijnende criminaliteit. Wil je melding maken van criminele activiteit of heb je een vermoeden als het gaat om drugscriminaliteit of uitbuiting? Neem dan contact op met de bedrijfsbeveiliging van Royal FloraHolland, met de wijkagent of meld het online bij of bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.