Drie varianten voor realisatie Waterfront

Aalsmeer – Op 29 augustus hebben inwoners op het recreatie-eiland hun eerste ideeën mogen geven aan de plannenmakers van het Waterfront. Daarnaast zijn er suggesties geventileerd voor meer recreatie op het Surfeiland en langs de Stommeerweg via online kanalen als Facebook en Instagram. Door middel van de online app ‘Swipocratie’ is de mening gepeild over de behoefte die leeft onder de inwoners.

Al deze input is gebruikt tijdens een grote werkavond in het gemeentehuis op 24 september. De gemeente en de plannenmakers zijn samen met inwoners aan de slag gegaan om de beste  ideeën voor het Waterfront op papier te krijgen. Op basis hiervan heeft Imoss bureau voor stedebouw drie schetsontwerpen uitgewerkt: een instapmodel, een plus model en een droom model. 

Instapmodel

De eerste variant is het ‘instapmodel’. Hierin is een beperkt aantal maatregelen genomen die het verblijf op het Waterfront aangenamer maken. Er wordt een nieuw wandelpad aangelegd over de bestaande waterkering. Ten noorden van de Watertoren worden de bestaande stortstenen vervangen door een oeverbescherming met een vriendelijkere uitstraling waardoor de verblijfskwaliteit verbeterd wordt.

Langs het Waterfront worden voorzieningen toegevoegd, zoals een openbaar toilet, buitendouche en oplaadpunten voor elektrische fietsen. Er worden nieuwe bomen toegevoegd voor schaduw en steigers voor sloepen aangelegd. 

Plusmodel

In het tweede (plus)model worden, naast alle maatregelen uit het instapmodel, aanvullende voorzieningen aangebracht. Zo wordt langs de gehele lengte van het Waterfront, met uitzondering van een klein stuk naast de Watertoren, een fraaie wandelpromenade aangelegd. Deze promenade wordt aantrekkelijk vorm gegeven met zitplekken, speelvoorzieningen en, waar mogelijk, zwemtrappen en aanlegsteigers.

De omgeving aan de voet van de Watertoren wordt bij het Waterfront betrokken door het hek te verwijderen, zodat de wandelpromenade ook hier doorgetrokken kan worden. Hier kan een aanlegplek voor de rondvaartboot uit Aalsmeer komen.

Het wegprofiel van de Kudelstaartseweg wordt aangepakt door het fietspad aan één kant te leggen en de oversteekplaats voor voetgangers beter te maken. De verbindingen voor wandelaars en fietsers met de achterliggende wijken wordt verbeterd.

Droommodel

De derde variant bevat alle maatregelen van het instap- en het plusmodel. Daarnaast wordt in dit droommodel het strand groter gemaakt door de bestaande golfbreker te verlengen. Hierdoor ontstaat een groter gebied in de luwte van de wind en de golven. Het strand kan daardoor groter worden, zowel aan de zijde van de Kudelstaartseweg als aan de binnenzijde van de golfbreker. Op het punt van de golfbreker komt een aantrekkelijke uitzichtplek.

Om de vorming van blauwalg tegen te gaan wordt een opening gemaakt in de golfbreker waardoor stroming in het water ontstaat. Via een bruggetje is de golfbreker te bereiken vanaf het bestaande surfeiland.

Uw/jouw mening telt

De makers horen graag de mening van inwoners over deze varianten. Reageren kan door een mail te sturen naar: waterfront@aalsmeer.nl.