Dijkverbeteringsplan Winkeldijk ter inzage

 

De Ronde Venen – Vorige week heeft het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het ontwerp-dijkverbeteringsplan Winkeldijk-Noord vastgesteld. Dit dijktraject is circa 4,5 km lang en ligt in de gemeente Ronde Venen. Van 5 maart 2015 tot en met 15 april 2015 liggen de plannen ter inzage en kunnen belanghebbenden een zienswijze in dienen. Gerard Korrel, verantwoordelijk bestuurder van het waterschap: ‘Een dijkverbetering raakt altijd direct omwonenden. Ik ben daarom blij dat er een klankbordgroep is ingesteld waarin bewoners hebben meegedacht over de nieuwe inrichting van de dijk. Samen met hen hebben we een landschapsplan gemaakt. In dit plan is onder andere opgenomen welke bomen bij de uitvoering van de dijkverbetering kunnen blijven staan, welke bomen gekapt moeten worden en welke bomen mogelijk verplant kunnen worden.

Voor meer info lees de Nieuwe Meerbode woensdag 25 februari