Culturele instuif in Oude Raadhuis

Aalsmeer – Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer is op zoek naar nieuwe wegen om kunst en cultuur in Aalsmeer te verspreiden en meer belangstellenden te trekken naar verschillende vormen van kunstuitingen. Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat in het Centrum is al jaren de plaats waar de beeldende kunst tot zijn recht komt in de wisselende tentoonstellingen die daar plaats vinden.

Op zondag 22 oktober wil KCA ook gelegenheid geven om andere kunstvormen te uiten. Er staat in het Oude Raadhuis een piano die zich prima leent voor een mooi pianostuk al dan niet begeleid door zang of andere instrumenten. Gezien de aard van het gebouw leent jazz zich minder. Wel voor andere vormen, zoals het voordragen van proza of poëzie. Dit wil KCA graag op die zondag een podium bieden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat eens in de zes weken het Oude Raadhuis hiervoor open staat. Tijdens de braderie waren er al spontane uitingen met prachtig pianospel en zang.

Inwoners worden van harte uitgenodigd om de stoute schoenen aan te trekken en de sprong in het diepe te wagen. Musiceren op piano, met de stem of een ander instrument, het voordragen van proza of poëzie, eenieder is vrij om het te doen op zondag 22 oktober. De middag start om 15.30 uur. Aanmelden voor een voordracht of een optreden kan bij Wilbert Streng via 06-22627963 of via wjmstreng@hotmail.com.