Commissievergadering in gemeentehuis

Aalsmeer – Op dinsdag 16 oktober vindt een gecombineerde commissievergadering Ruimte & Economie en Maatschappij & Bestuur plaats in het gemeentehuis. Ter behandeling staan de volgende onderwerpen op de agenda:

Renovatie sportcomplex Sportlaan 43 (atletiekbaan en tennisvereniging All Out). In 2016 heeft de gemeenteraad besloten € 920.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van de atletiekbaan en een nieuw clubgebouw. Inmiddels is gebleken dat dat budget om meerdere reden onvoldoende is. Ook is er een verzoek gedaan door AVA om de verouderde buiten-verlichting te vervangen. Door het clubgebouw anders te situeren is het mogelijk twee extra tennisbanen te realiseren voor All Out. De behandeling in de commissie van dit onderwerp is om de informatie te verkrijgen die nodig is voor verdere bespreking.

Vaststellen bestemmingsplan ‘3e herziening Schinkelpolder, Rietwijkeroordweg 66 – Noordpolderweg 13′. Het voorstel gaat over de wijziging van het bestemmingsplan om op de Rietwijkeroordweg 66 een extra kweekkas op te richten met een dubbele teeltlaag en op die locatie ook een nieuwe (inpandige) bedrijfswoning te realiseren met een daaraan gebouwde schuur. De bedrijfswoning aan de Noordpolderweg 13 zal worden gesloopt. De commissie wordt gevraagd hierover een advies te geven.

Ligplaatsenverordening Aalsmeer 2018. Vanwege gewijzigde landelijke regelgeving wordt de Woonarkenverordening Aalsmeer 2013 ingetrokken en wordt de commissie gevraagd zich uit te spreken over een nieuwe verordening waarin de wijzigingen zijn opgenomen, namelijk de Ligplaatsverordening Aalsmeer 2018. Behandeling wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 1 november 2018.

Geïnteresseerd? De commissievergadering is openbaar en begint om 20.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis. Belangstellenden zijn welkom om de bijeenkomst op de publieke tribune bij te wonen. De vergadering is ook volgen via de livestream vanaf de gemeentelijke website of achteraf terug kijken. Meer informatie op www.aalsmeer.nl