ChristenUnie-SGP De Ronde Venen: “wij blijven in de coalitie”

De Ronde Venen – De fractie van de ChristenUnie-SGP heeft donderdagavond besloten door te gaan met de coalitiegenoten CDA, RVB en PVDA/Groenlinks/Lokaal Sociaal. De fractie is uitermate teleurgesteld over de gang van zaken zoals die zich ontwikkelde tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag 18 mei over het besluit tot verruiming van de zondagopenstelling, maar wil toch doorgaan. “Een belangrijke reden daarvoor is geweest de brede steun om niet weg te willen te lopen voor onze bestuurlijke verantwoordelijkheid” aldus Wim Stam, fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP.

“Wij vinden het uitermate belangrijk dat de bestuurlijke stabiliteit in de gemeente gecontinueerd blijft. Dit kan het beste door in de coalitie te blijven zitten en door te gaan met het dienen van onze gemeente. Daarnaast wil de ChristenUnie-SGP in de komende jaren nog een aantal belangrijke thema’s realiseren” . Vorig jaar mei sloten CDA, Ronde Venen Belang, PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal en de ChristenUnie-SGP een coalitieakkoord met onder andere de afspraak dat in deze periode de zondagopenstelling niet verruimd zou worden. Sinds de bouwmarkt Karwei vanaf oktober 2014 een groot aantal zondagen illegaal open was, is de druk op de lokale politiek toegenomen om de zondagopenstelling toch te verruimen.

Naar aanleiding daarvan is door het college een draagvlakonderzoek uitgevoerd. Het college heeft vervolgens een raadsvoorstel voorgelegd, waarbij wethouder Dijkstra een minderheidsstandpunt heeft ingenomen. Maandag 18 mei nam de raad van De Ronde Venen, met steun van een deel van de coalitie, het besluit tot vergaande verruiming van de winkeltijden op zondag, waarbij ruimte wordt geboden aan winkeliers om op alle zondagen van 12:00 tot 22:00 uur open te zijn. De ChristenUnie-SGP-fractie heeft overigens om principiële redenen tegen dat voorstel gestemd. Het collegevoorstel was in de ogen van de fractie te verstrekkend in relatie tot de uitkomsten van het gepresenteerde onderzoek. De PVDA/GroenLinks/Lokaal Sociaal fractie diende een voorstel in tot enige mate van beperking van de opstelling, wat wij steunden. De overige coalitiefracties stemden hier tegen. Dit was aanleiding voor de ChristenUnie-SGP fractie om zich te beraden op haar positie.