Stichting Openluchttheater De Walnoot opgericht

Vinkeveen – Op 3 juni jl. is een belangrijke formele stap gezet naar de realisatie van een openluchttheater in het centrum van Vinkeveen. Door de bestuurders van de stichting De Walnoot is de oprichtingsakte getekend. De initiatiefnemers zijn betrokken bewoners van Vinkeveen en vertegenwoordigers van de Historische Vereniging De Proosdijlanden. De initiatieven worden ook door de direct betrokkenen bij het Vinkeveen Centrumplan een warm hart toegedragen. Mede hierdoor is besloten om het initiatief te borgen door het oprichten van de Stichting Openluchttheater De Walnoot.

Doelstelling
De Walnoot was de naam van de muziekkoepel die van 1929 tot midden jaren ‘60 een centraal punt was voor muzikaal vermaak en samenkomst in het centrum van Vinkeveen. De initiatiefnemers willen De Walnoot in Vinkeveen terugbrengen voor de Rondeveners en passanten/recreanten. De Walnoot en het Centrumplan Vinkeveen versterken elkaar en sluiten naadloos aan op de door de gemeente geformuleerde doelstellingen uit de Dorpsvisie Centrum Vinkeveen.

Hiermee krijgt Vinkeveen, maar eigenlijk de gehele gemeente De Ronde Venen én haar bezoekers, naast de al aanwezige recreatiemogelijkheden, ook faciliteiten geboden voor ontmoetingen, spontane bijeenkomsten en improvisaties, geplande (jaar)markten, de aankomst van Sinterklaas, schoolvoorstellingen, cultuur, film aan de plas en entertainment. Voor elk initiatief is De Walnoot en het omliggende terrein geschikt en beschikbaar.

De Walnoot is niet alleen een mooie eyecatcher, een muziekkoepel in een moderne setting, hij brengt ook nieuw leven in de brouwerij, waarmee het Centrumplan Vinkeveen een extra drager krijgt voor een succesvolle realisatie en doorontwikkeling.

Foto: Eigen foto van de ondertekening van de oprichtingsakte.
V.l.n.r. penningmeester Jan van Breukelen, voorzitter Dick Jonkers en secretaris Jaap Meulstee.