Groenonderhoud bij Zeilfort Kudelstaart

Kudelstaart – “Zeilfort heeft inmiddels meer dan 160 zaailingen van bomen gered en laten herplanten in Nederland”, zegt Martijn de Liefde, beheerder van het fort Kudelstaart. “Het zorgvuldig omgaan met de natuurwaarden is een belangrijke voorwaarde bij het beheer en de ontwikkeling van het forteiland”, vervolgt hij. 

Samenwerking MeerGroen

MeerGroen is een organisatie die in 2011 is opgericht en zich sindsdien inzet voor hoogwaardig ecologisch groen en duurzaamheid. Dit doen zij samen met betrokken en actieve vrijwilligers. Zo ook bij Zeilfort Kudelstaart waar in de buitenruimte wordt gewerkt aan het ‘groen’. MeerGroen heeft inmiddels 13 jaar ervaring met het verzamelen, opkweken van zaailingen en herplanten van zo’n 100 verschillende veelal inheemse planten- en bomensoorten. Zij helpt met het trekken van zaailingen en het opkweken daarvan, zodat deze opnieuw kunnen worden gebruikt op het eiland, of worden geschonken aan het project MeerBomenNu.               

Inventarisatie van bomen

Vooral bomen moeten goed in de gaten worden gehouden, zeker als het gaat om de veiligheid. Er is dan ook door de bomen-expert van MeerGroen specifiek gekeken naar bijvoorbeeld dode takken, aantasting door schimmels (zwammen) en dergelijke. Daarbij is gebleken dat ook op het forteiland de iepen- en essenziekte voorkomt, niet alleen in de grote bomen, maar ook al in de zaailingen. 

Oogsten en bewaren voor herplant 

Gemotiveerde vrijwilligers zijn nu, samen met MeerGroen, op het forteiland van Zeilfort Kudelstaart begonnen met het verwijderen van zieke bomen, opslag van deze bomen, snoeien van ongeremd gegroeide struiken en bomen, om hiermee de buitenruimte weer in de oorspronkelijke staat van het fort te brengen. Op het dak van Zeilfort Kudelstaart zijn zeker al 160 boompjes ‘gered’ en opgekweekt voor herplant. De mooie eiken zijn gezond! Deze blijven staan.

Forten in Nederland

Uit het Rapport van Landschap Noord-Holland, ‘Verscholen in het groen. Een onderzoek naar de geschiedenis van beplantingen op de Stelling van Amsterdam’, van Nicky Schuurman: “Wie vanuit de lucht naar vestingwerken in Nederland kijkt, bijvoorbeeld met behulp van Google Earth, ziet overwegend groene oases in een open landschap. Soms wordt verondersteld dat ze vroeger vrij kaal waren, maar door de bestudering van historische bestekken en inventarisaties weten we dat ze veelal beplant waren met militaire precisie en dat die beplanting zorgvuldig werd onderhouden.” Van het Fort bij Kudelstaart is geen oorspronkelijke beplanting bekend. 

Foto’s: copyright Zeilfort Kudelstaart