Gemeenteraad besluit te bezuinigen op de laagste inkomens

De Ronde Venen – Op donderdag 4 juli besprak de gemeenteraad de uitgangspunten voor de gemeentelijke begroting van 2025. Door kortingen op de bijdrage aan gemeenten vanuit het Rijk en stijgende kosten voor de jeugdzorg moet de gemeente de broekriem aanhalen en onder andere bezuinigen. PvdA/GroenLinks stelde voor om de bezuiniging op de bijzondere bijstand en inkomensondersteuning te schrappen, maar helaas steunde geen enkele andere fractie in de gemeenteraad dat voorstel.

Fractievoorzitter Pieter Kroon:“De gemeente staat voor grote financiële uitdagingen en dan is het goed om kritisch te kijken naar de uitgaven en waar mogelijk te bezuinigen, maar niet op de inwoners met de laagste inkomens. Door deze bezuinigingen kunnen minder mensen met een laag inkomen een beroep doen op de bijzondere bijstand en inkomensondersteuning als dat nodig is. Het is teleurstellend dat alle fracties in de gemeenteraad, behalve PvdA/GroenLinks, ervoor kiezen om juist hierop te bezuinigen.”

Niet bezuinigen op de laagste inkomens
Het college van burgemeester en wethouders stelde de gemeenteraad voor om voor 2025 de ambities bij te stellen, bezuinigingen door te voeren en de onroerendzaakbelasting (OZB) te verhogen. En op die manier de pijn zoveel mogelijk te verdelen. Daarmee stelde het college nog niet voor om op voorzieningen of belangrijke investeringen te bezuinigen, maar wel op ondersteuning voor inwoners met de laagste inkomens.PvdA/GroenLinks heeft in de gemeenteraad aangegeven dat het goed is om kritisch naar de uitgaven te kijken, maar wel belangrijke investeringen in onder andere wegen, groen en scholen te blijven doen, voorzieningen zoals dorpshuizen, zwembaden en de Bibliotheek niet weg te bezuinigen en bezuinigingen niet terecht te laten komen bij de minst draagkrachtige inwoners. En waar verder bezuinigen niet mogelijk is, de OZB te verhogen.

Laagste OZB
De Ronde Venen hoort namelijk bij de gemeenten in de provincie Utrecht met de laagste OZB en een verhoging van 1 miljoen euro kost een inwoner met een huis van 600.000 euro zo’n 3 euro per maand extra. Dat is voor het doen van investeringen, behoud van voorzieningen en het ontzien van de laagste inkomens wat PvdA/GroenLinks betreft van inwoners te vragen. En ook na verhoging met 1 miljoen euro heeft De Ronde Venen één van de laagste OZB-tarieven in de provincie Utrecht. De gemeente heeft te lang voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Dat was én is niet houdbaar.

PvdA/GroenLinks stelde voor om de bezuiniging op de bijzondere bijstand en inkomensondersteuning te schrappen. Nu is het zo dat inwoners met een inkomen tot 120% van het minimuminkomen in aanmerking komen voor bijzondere bijstand en per 1 januari 2025 zou dat ook het geval zijn voor inkomensondersteuning. Met deze bezuiniging wordt dat per 1 januari 2025 voor beide regelingen 110% van het minimuminkomen. Daarmee komt een deel van de inwoners niet (meer) in aanmerking.

Hoewel andere fracties aangaven eigenlijk ook niet op de laagste inkomens te willen bezuinigen, was verhoging van de OZB om dat te regelen voor hen onbespreekbaar en werden er door hen ook geen alternatieve dekkingen aangedragen. Dat terwijl het terugdraaien van deze twee bezuinigingen een verhoging van de OZB van slechts 50 eurocent per maand voor een inwoner met een woning van 600.000 euro betekent.

Pieter Kroon: “Het is onbegrijpelijk dat deze bezuinigingen niet geschrapt zijn en onze voorstellen van geen enkele andere fractie steun hebben gekregen. Er is later dit jaar echter een herkansing als de definitieve begroting bij de raad voor komt te liggen. We hopen dan alsnog deze bezuinigingen van tafel te kunnen krijgen!”

Foto: Pieter Kroon: “Het is onbegrijpelijk dat deze bezuinigingen niet geschrapt zijn en onze voorstellen van geen enkele andere fractie steun hebben gekregen