Provinciale dwang bij energietransitie?

De Ronde Venen – Er komen geen windturbines in De Ronde Venen. De gemeenteraad en ook het college (D66, RVB en VVD) hebben zich daarover eerder duidelijk uitgesproken. Hernieuwbare energie in de gemeente zal worden opgewekt met zonnepanelen. Technisch en ruimtelijk is dat goed mogelijk en zo voldoet de gemeente aan eerder gemaakte energie-akkoorden. De provincie Utrecht blijkt hier anders over te denken en is van plan om een groot aantal windturbines te plaatsen. Hiervoor is een procedure gestart om te komen tot een projectbesluit. Dat betekent dat de provincie zelf locaties voor verplichte plaatsing van windmolens gaat aanwijzen.

Wijziging regelgeving
De landelijke, provinciale en lokale overheden hebben die afspraken in goed overleg duidelijk vastgelegd. In zogeheten Regionale Energie Strategieën (RES) – er zijn er dertig – wordt een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energieopwekking politiek-bestuurlijk geborgd, met inbegrip van de bijbehorende infrastructuur. In de RES beschrijft elke energieregio de eigen keuzes. Ook is vastgelegd hoeveel duurzame energie per regio zal moeten worden opgewekt. Gemeente De Ronde Venen maakt deel uit van de RES U-16. De aanduiding U staat voor ‘Utrecht’. De regio U-16 bestaat uit zestien gemeenten (Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden, Zeist), vier waterschappen (De Stichtse Rijnlanden; Amstel, Gooi en Vecht; Vallei en Veluwe; Rivierenland), de provincie Utrecht en netbeheerder Stedin.

Inzet legitiem
Het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht wil nu een ingrijpende wijziging van de huidige regelgeving. Provinciebestuurder Huub van Essen (GroenLinks) zet erop in dat de provincie zichzelf het monopolie toekent om – tegen eerdere afspraken in – gemeenten toch te kunnen dwingen tot plaatsing van hoge windturbines voor de opwekking van windenergie. Huub van Essen is in de provincie bestuurlijk verantwoordelijk voor de energietransitie. 

Vrijkaart door knieval
Het voorgenomen besluit van de provincie wordt op woensdag 11 oktober besproken in de commissie Milieu en Mobiliteit. Gedeputeerde Van Essen rekent op steun van de provinciale coalitie. Die meerderheid bestaat uit CDA, D66, GroenLinks, PvdA en de VVD. Vooral van de CDA- en VVD- statenleden wordt een politieke knieval verwacht. Tijdens de commissievergadering is Anco Goldhoorn, inwoner van Vinkeveen, één van de insprekers. Al geruime tijd wijst hij bij diverse bestuursinstanties op het juridische bezwaar tegen de politiek-bestuurlijke ‘vrijkaart’ die de provincie Utrecht zichzelf wil geven om bestaande regelgeving te omzeilen. Zie ook het artikel ‘Verzet tegen windturbines gaat door‘ waarin Goldhoorn zijn beweegredenen uitlegt.