Vanaf volgend jaar 66% betaalbare woningbouw

De Ronde Venen – Voor alle nieuwe woningbouwplannen die vanaf 2024 bij de gemeente De Ronde Venen worden ingediend, wordt de eis dat tenminste 66% van deze woningen betaalbaar zijn. Dan gaat het om een goede mix tussen sociale huur, middenhuur en betaalbare koop. Aanvankelijk zou deze norm pas eind volgend jaar gesteld worden bij de vaststelling van de nieuwe gemeentelijke woonvisie, maar door een in de gemeenteraad aangenomen motie van Lokaal en Fair (LEFdrv) en PvdA/GroenLinks wordt dit vanaf 1 januari al het uitgangspunt in De Ronde Venen.

Raadslid Ria de Korte (LEFdrv): “Voor zowel jongeren als ouderen is er grote behoefte aan betaalbare woningen. Bijvoorbeeld een appartement om je wooncarrière te beginnen of om prettig in oud te kunnen worden.” Raadslid Ernst Schreurs (PvdA/GroenLinks) vult aan: “Daarom is het zo belangrijk dat we meer betaalbare woningen gaan bouwen. We zijn blij dat onze motie het heeft gehaald en dat de norm van 45% naar 66% betaalbaar gaat!”

Van 45% naar 66% betaalbaar bouwen
Er zijn veel woningbouwplannen in De Ronde Venen. Daarbij is het belangrijk dat er genoeg betaalbare woningen gebouwd worden. De ambitie van het Rijk en de provincie is om voortaan 66% betaalbaar te bouwen. Dan gaat het om sociale huurwoningen met een maximale huur van 808,06 euro per maand, middenhuurwoningen met een huur tussen de 800 en 1000 euro per maand en om koopwoningen met een maximale prijs van 355.000 euro. Tot nu toe vraagt de gemeente bij nieuwbouwprojecten minimaal 30% sociale huur en 15% middenhuur en/of betaalbare koop.

Dat is echter te weinig: zo weten we dat voor sociale huur het aandeel in de gemeente slechts ca. 25% is, terwijl ca. 35% van de inwoners hiervoor in aanmerking komt. Gelukkig is het aandeel betaalbare woningen in veel nieuwbouwplannen in De Ronde Venen al hoger dan de minimale eis, maar in de meeste gevallen nog lang geen 66% en dus onvoldoende om de achterstand in te halen.

Toewijzen aan eigen inwoners
Het bouwen van meer betaalbare woningen is daarnaast ook belangrijk omdat deze met voorrang toegewezen kunnen worden aan eigen inwoners van de gemeente. Dat kan met duurdere woningen niet. Daarmee wordt het voor inwoners makkelijker om in het eigen dorp te blijven wonen en in de eigen sociale omgeving oud te worden. Dat draagt bij aan de sociale samenhang omdat mensen elkaar kennen en ze daardoor meer naar elkaar omzien.

Vanaf 1 januari is 66% de nieuwe norm
Om voldoende betaalbare woningen te realiseren is het belangrijk om voor alle nieuwe nieuwbouwplannen een duidelijke norm te stellen. Dat is wat de gemeenteraad nu heeft gedaan met het bijna unaniem aannemen van de motie van LEFdrv en PvdA/GroenLinks. 66% betaalbaar is daarmee het uitgangspunt geworden. Dat betekent dat wanneer een ontwikkelaar bij de gemeente aanklopt voor een nieuw woningbouwplan, er tenminste 66% betaalbare woningbouw in het plan verwacht wordt, waarvan tenminste 30% sociale huur.

Ernst Schreurs en Ria de Korte: “We kijken uit naar de eerste woningbouwplannen waarin de nieuwe norm is verwerkt. Daarmee zetten we de nodige stappen om betaalbaar te kunnen wonen in De Ronde Venen!”