PvdA/GL: “Er zijn meer sociale huurwoningen nodig”

De Ronde Venen – De wachttijd voor een sociale huurwoning is lang in de gemeente De Ronde Venen. Dat is ook niet verwonderlijk, want ca. 35% van de inwoners van de gemeente kan aanspraak maken op een sociale huurwoning, maar slechts ca. 25% van de woningen is een sociale huurwoning. Daarom vindt PvdA/GroenLinks dat de gemeente, zeker op eigen grond, fors meer sociale huur moet bouwen. Het voorstel om dat te doen op de zogeheten ‘Argon-locatie’ in Mijdrecht kreeg echter onvoldoende steun in de gemeenteraad.

Raadslid Ernst Schreurs: “Het is buitengewoon teleurstellend dat ons voorstel om 15 vrijesectorwoningen in het plan om te zetten naar sociale huurwoningen het niet gehaald heeft. Dit terwijl dit volledig gefinancierd kan worden vanuit de verwachte opbrengst van de woningbouw op deze locatie. Zo gaan we de achterstand in de woningvoorraad niet inhalen en worden de wachtlijsten voor sociale huurwoningen voorlopig niet korter.”

Bestaande ambitie gemeente te laag
De gemeente De Ronde Venen heeft tot doel om in elk woningbouwproject 30% sociale huur te realiseren. Dit zijn corporatiewoningen met een maximale huur van 808,06 euro per maand. Daarnaast wordt in elk plan ook 15% middenhuur en/of betaalbare koop gerealiseerd. Dat gaat dan om huurwoningen met een huur tussen de 800 en 1000 euro per maand en om koopwoningen met een maximale prijs van 355.000 euro. Dat is echter onvoldoende om de achterstand van jarenlang te weinig betaalbaar bouwen in te halen.

Gemiddeld 50% sociale huur realiseren
Zo zou het aandeel sociale huurwoningen tot 2040 in De Ronde Venen met de huidige ambities toenemen met ongeveer 1%. Om het aandeel in de hele woningvoorraad van ca. 25% op te krikken naar tenminste 30% is realisatie van gemiddeld 50% sociale huur per bouwproject nodig. Dat is niet in elk project te realiseren, maar juist wel op gemeentegrond. De gemeente heeft de grond immers al in eigendom en de gemeente heeft niet tot doel om winst te maken, maar juist om te voorzien in woningen waar inwoners behoefte aan hebben. En dan vooral voor die inwoners voor wie een middenhuur of koopwoning te duur is. Betaalbare woningen voor jongeren, jonge gezinnen en senioren.

Meer sociale woningbouw op Argon-locatie
Omdat de sportvereniging Argon de velden 4, 5 en 6 niet meer nodig heeft, worden hier 114 woningen gebouwd. Van deze woningen wordt 30% sociale huur, 5% middenhuur, 31% betaalbare koop en 34% vrije sector. PvdA/GroenLinks stelde de gemeenteraad voor om het aandeel sociale huurwoningen te verhogen door 15 vrijesectorwoningen in het plan om te zetten naar sociale huurwoningen. Zodat er 49 sociale huurwoningen in het plan zouden komen. De kosten hiervoor konden gedekt worden uit de verwachte opbrengst van de woningbouw. Bijna alle fracties in de gemeenteraad vonden het niet nodig om meer sociale huur-woningen te bouwen. Daarmee werd het voorstel verworpen. Alleen de fracties van ChristenUnie-SGP en Inwonerscollectief steunden het voorstel van PvdA/GroenLinks. 

Ernst Schreurs: “Als we op eigen gemeentegrond al niet meer dan 30% sociale huur kunnen bouwen, dan gaan we de achterstand nooit inhalen en dat terwijl dat wel het doel van de gemeente is. PvdA/GroenLinks zal daarom blijven pleiten voor het bouwen van meer sociale huur-woningen! Ondanks dat ons voorstel het niet haalde, hebben we het plan wel gesteund. Het is namelijk belangrijk om snelheid te houden in de woningbouwprojecten, ook als daar minder betaalbare woningen in zitten dan we zouden willen.”